czyste powietrze program

Czyste powietrze – rządowy program ograniczający emisję pyłów do atmosfery

Program priorytetowy Czyste Powietrze prowadzony jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach którego można wnioskować o dotację na ekologiczne i oszczędne kotły grzewcze oraz termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Wypłacenie beneficjentowi dotacji uzależnione jest od progów dochodowych, które różnią się pomiędzy podstawowym a podwyższonym poziomem dofinansowania.

Założenia programu Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to rządowy program priorytetowy, którego celem jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych niskiej jakości paliwem stałym w przestarzałych, nieekologicznych kotłach, zwanych często kopciuchami. Kopciuchy, jak można się domyślić, to kotły na paliwo stałe wypuszczające przez domowe kominy ogromne ilości pyłu.

Podstawowe założenia programu priorytetowego Czyste Powietrze to możliwość otrzymania dotacji na wymianę kotła starego typu na paliwo stałe na model spełniający określone wymagania. Nie wszystkie dotacje przeznaczone są na ten sam cel — niektóre wydawane są także na montaż sprzętu pobierającego energię z jej odnawialnych źródeł, takiego jak panele fotowoltaiczne albo pompy ciepła. W ramach programu dofinansowanie może objąć także koszty termomodernizacji budynków jednorodzinnych, która obniży zapotrzebowanie budynku na energię, a dodatkowo zwiększy domowy budżet. Więcej informacji na temat programu znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej pod adresem https://czystepowietrze.gov.pl/.

Dla kogo przeznaczony jest program priorytetowy Czyste Powietrze?

Z programu Czyste Powietrze skorzystać mogą właściciele i współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych albo wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. O dotację na podstawowym poziomie dofinansowania mogą złożyć wniosek osoby, których roczne zarobki nie przekraczają 100 000 złotych. Co ważne, przy podstawowym poziomie dofinansowania w programie pod uwagę brany jest dochód beneficjenta, którego nie dzieli się na jego współmieszkańców.

W przypadku podwyższonego poziomu dotacji ważny jest dochód na osobę w całym gospodarstwie domowym, nie zaś zarobki tego z domowników, który zajmie się złożeniem wniosku, tak jak ma to miejsce w podstawowym wariancie dofinansowania. Nie może on przekraczać:

  • 1564 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych;
  • 2189 w przypadku gospodarstw jednoosobowych.

Dodatkowo warunkiem złożenia wniosku dla podwyższonego poziomu dofinansowania w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej jest osiąganie przychodów rocznych z jej tytułu nieprzekraczających 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę. Podwyższony poziom dofinansowania pozwala złożyć wniosek o większe kwoty dotacji pokrywające większy procent faktycznych wydatków ponoszonych przy modernizacjach i zmianach kotłów.

Jak i gdzie można składać wnioski o dotacje?

Kompleksowy program Czyste Powietrze ma potrwać aż do 2029 roku, a wszystkie związane z nim prace objęte umową powinny zostać zakończone do 30.06.2029 roku.

Złożyć wniosek o dotacje w ramach programu Czyste Powietrze można w formie elektronicznej albo papierowej. Od niedawna dostępna jest także trzecia możliwość, mianowicie zapowiadana ścieżka bankowa. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę z kilkoma bankami, które uruchomiły zupełnie nowy produkt finansowy, mianowicie Kredyt Czyste Powietrze. Dotacja ma w tym przypadku pokryć częściową spłatę kapitału kredytu.

Co ważne, zapisy dotyczące ścieżki bankowej wskazują jasno, że część warunków dofinansowania w przypadku wniosków składanych w ten sposób różni się od warunków dotyczących wniosków elektronicznych i papierowych, które przyjmuje bezpośrednio Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Internetowy nabór wniosków cały czas otwarty

Najszybszy i najprostszy sposób na złożenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z wymianą kotła bądź termomodernizacją budynków jednorodzinnych w programie Czyste Powietrze, to wysłanie go przez internet. Żeby to zrobić, należy wejść na stronę gov.pl, przejść do zakładki Nieruchomości i środowisko, a następnie wybrać punk Skorzystaj z programu Czyste Powietrze. Tam, po wybraniu opcji ZŁÓŻ WNIOSEK, zostaje się przekierowanym na stronę logowania. Żeby się zalogować, należy użyć e-dowodu albo profilu zaufanego. Wnioski składane w formie elektronicznej nie wymagają potwierdzenia w wersji papierowej, a więc złożenie e-wniosku nie wymaga osobistej wizyty w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kiedy wniosek o dotację w ramach programu Czyste Powietrze składany jest w formie elektronicznej, prace objęte umową mogą zostać rozpoczęte do 6 miesięcy przed dniem jego złożenia. Muszą one zostać ukończone w przeciągu 30 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Papierowy wniosek składany osobiście lub wysyłany pocztą

Na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW, czyli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w portalu beneficjenta znaleźć można formularz PDF, który można pobrać na swój komputer i edytować. Żeby złożyć wniosek o dotację w programie Czyste Powietrze w wersji papierowej, wypełniony elektronicznie wniosek najpierw należy złożyć na skrzynkę podawczą portalu beneficjenta. Następnie należy go wydrukować, ręcznie podpisać, dodać załączniki i przekazać osobiście lub drogą pocztową do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej albo siedzimy gminy, która zawarła z nim porozumienie w ramach programu Czyste Powietrze.

Prace objęte umową, podobnie jak w przypadku wniosków składanych elektronicznie, mogą zostać rozpoczęte 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Zakończyć je należy w ciągu 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Zapowiadana ścieżka bankowa już dostępna

Ścieżka bankowa jako sposób na otrzymanie dotacji w programie Czyste Powietrze to możliwość wnioskowania o Kredyt Czyste Powietrze, co możliwe jest w przypadku banków takich jak Alior Bank S.A., Bank Ochrony Środowiska albo BNP Paribas Bank Polska S.A.. Dotacja ma w tym przypadku pokrywać częściową spłatę kapitału kredytu.

Zasada przyjmowania wniosków pochodzących ze ścieżki bankowej została zmieniona przede wszystkim pod kątem czasu przeznaczonego na wykonanie prac objętych umową. Rozpoczęcie przedsięwzięcia należy zaplanować najwcześniej na dzień złożenia wniosku, ponieważ umowa nie obejmie tych już rozpoczętych. Wszystkie prace powinny zostać zakończone w ciągu 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Zobacz nasz aktualny ranking pożyczek/chwilówek:

AKTUALNY RANKING

Serwis nie jest doradcą finansowym ani nie prowadzi działalności maklerskiej. Żadne dane ani informacje zamieszczone w serwisie nie stanowią porady finansowej, oferowania, rekomendacji ani nakłaniania odnoszących się do kupna, sprzedaży lub trzymania instrumentów i produktów finansowych. Niniejszy serwis ma charakter wyłącznie informacyjny. Udostępniane treści mają na celu dostarczenie ogólnych informacji i nie stanowią porad finansowych, inwestycyjnych ani prawnych.