scoring kredytowy

Co wpływa na scoring kredytowy?

Rosnące zainteresowanie kredytami otwiera szereg pytań dotyczących rzeczywistych możliwości ich otrzymania. Zwłaszcza w perspektywie inflacji czy niekorzystnych zmian podatkowych, które obniżają zdolność kredytową wielu osób. Coraz częściej analitycy przewidują także zaostrzanie polityki kredytowej banków, co z kolei może przełożyć się na zwiększenie trudności przy ubieganiu się o kredyt. Okazuje się, że posiadanie stałej pracy, niezłych dochodów oraz czystej historii kredytowej mogą nie wystarczyć do otrzymania nowego finansowania od banku. Liczy się także scoring kredytowy. Na czym polega ten mechanizm? Odpowiedź na to pytanie powinien poznać każdy, kto ma zamiar ubiegać się o kredyt.

Na czym polega scoring kredytowy?

Scoring kredytowyto metoda, za pomocą której bank ocenia wiarygodność ubiegającego się o kredyt. Jej podstawowym celem jest oszacowanie prawdopodobieństwa terminowej spłaty zobowiązania przez kredytobiorcę. Scoring przeprowadza się na podstawie algorytmów, a jego wyniki wyraża się w skali punktowej. Trzeba także pamiętać, że wyniki scoringu mogą różnić się w zależności od banku, w którym jest on przeprowadzany.

Scoring bankowy nie jest tym samym, co ocena zdolności kredytowej klienta banku czy też analiza jego historii kredytowej. Warto przy tym podkreślić, że treść algorytmów, na podstawie których banki przeprowadzają scoring, nie jest znana, co z kolei utrudnia możliwość samodzielnej oceny swojego wyniku przez przyszłego kredytobiorcę. Jednak nie oznacza to, że tego rodzaju operacja w ogóle nie jest możliwa. Znając najważniejsze czynniki wpływające na wyniki scoringu, klient banku może poprawić te parametry swojej sytuacji finansowej, które na pewno zostaną wzięte pod uwagę w ramach omawianej tu analizy.

Zanim przejdziemy do bliższego przedstawienia elementów składających się na scoring kredytowy, warto jeszcze zasygnalizować, że mechanizm ten w istocie opiera się na porównywaniu klientów banku. Bank, przystępując do scoringu, zestawia dane dotyczące wnioskującego o kredyt z tymi, które odnoszą się do innych klientów banku. Dlatego wynik scoringu kredytowego zależy nie tylko od sytuacji samego wnioskodawcy, ale także od tego, jak wypada na tle pozostałych kredytodawców. Oczywiście bank bierze tu pod uwagę dane, które otrzymał od wnioskującego oraz te, które pozyskał we własnym zakresie.

Czynniki wpływające na scoring bankowy

Banki przeprowadzają scoring na podstawie algorytmów uwzględniających przeważnie kilkanaście zmiennych. Dokładne modele wykorzystywane do scoringu kredytowego są zróżnicowane – właściwie każdy bank wykorzystuje własne rozwiązania w tym zakresie, uwzględniające jego politykę kredytową – jednak można wskazać na kilka czynników, które zawsze mają znaczenie dla wyniku scoringu. Chodzi tu zwłaszcza o wysokość miesięcznych dochodów oraz stabilność źródła ich uzyskiwania, wiek, stan cywilny, liczbę osób pozostających na utrzymaniu, wykształcenie, wykonywany zawód. Przy scoringu bankowym bierze się także pod uwagę ilość zgromadzonych środków na rachunkach bankowych oraz posiadanie ubezpieczenia na życie, a nawet umowy z operatorem telefonii komórkowej.

Im więc wyższe wykształcenie, miesięczne dochody, zgromadzone oszczędności posiada wnioskujący o kredyt, przy jednoczesnej mniejszej liczbie osób pozostających na jego utrzymaniu i młodszym wieku – tym większe szanse na otrzymanie wysokiego wyniku scoringu bankowego. Z punktu widzenia banku przeprowadzającego ocenę scoringową duże znaczenie ma także to, czy przyszły kredytodawca reguluje inne zobowiązania i czy nie grozi mu wpadnięcie w spiralę zadłużenia.

Jeżeli więc w przeszłości odrzucono wnioski kredytowe ubiegającego się o nowe zobowiązanie lub miał on jakieś problem z terminowym regulowaniem zobowiązań – można spodziewać się, że jego scoring będzie po prostu niższy.  Warto więc przed złożeniem wniosku o kolejny kredyt zadbać o poprawę wskaźników mających wpływ na scoring. Jednak trzeba pamiętać, że z efektów podjętych działań kredytobiorca będzie mógł skorzystać dopiero po jakimś czasie.

 

 

Artykuł sponsorowany

Zobacz nasz aktualny ranking pożyczek/chwilówek:

AKTUALNY RANKING

Serwis nie jest doradcą finansowym ani nie prowadzi działalności maklerskiej. Żadne dane ani informacje zamieszczone w serwisie nie stanowią porady finansowej, oferowania, rekomendacji ani nakłaniania odnoszących się do kupna, sprzedaży lub trzymania instrumentów i produktów finansowych. Niniejszy serwis ma charakter wyłącznie informacyjny. Udostępniane treści mają na celu dostarczenie ogólnych informacji i nie stanowią porad finansowych, inwestycyjnych ani prawnych.