5 rzeczy których warto się nauczyć przed wzięciem pożyczki pozabankowej

5 rzeczy których warto się nauczyć przed wzięciem pożyczki pozabankowej

Spis treści

Pożyczka pozabankowa – czy warto zdecydować się na nią?

Nic nie jest tak ważne jak zdolność kredytowa, kiedy chcemy zdobyć niezbędne środki finansowe. W sytuacjach, w których banki odmawiają nam kredytu, pozostaje nam tylko jedna opcja – pożyczka pozabankowa. Czy jednak warto decydować się na nią?

Zalety pożyczek pozabankowych

Pożyczki pozabankowe oferują szereg korzyści, które przyciągają potencjalnych kredytobiorców. Przede wszystkim nie wymagają one zbyt dużej ilości formalności ani też nie są tak restrykcyjne, jak kredyty bankowe. Decydując się na pożyczkę pozabankową, nie musimy udowadniać swojej zdolności kredytowej oraz nie musimy przedstawiać własnego biznes planu lub innego planu finansowego. Wszystkie załatwienia związane z pożyczką są szybkie i skuteczne. To właśnie te cechy sprawiają, że pożyczka pozabankowa jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy potrzebują pilnie gotówki.

Wady pożyczek pozabankowych

Pożyczki pozabankowe mają oczywiście także swoje wady. Przede wszystkim warto pamiętać, że koszty pożyczek pozabankowych są zwykle wyższe niż w przypadku kredytów bankowych. Wymaga to od nas dodatkowej ostrożności przy wyborze dostawcy usług finansowych. Poza tym, warto pamiętać, że decydując się na pożyczkę pozabankową, nie będziemy korzystać z zabezpieczeń, jakie oferują kredyty bankowe. Wszystko to może wpłynąć na nasze zdolności kredytowe i wprowadzić nas w kłopoty finansowe.

Jakie są alternatywy dla pożyczek pozabankowych?

Jeśli zastanawiasz się, czy warto decydować się na pożyczkę pozabankową, warto zastanowić się, jakie są jej alternatywy. Przede wszystkim, możemy starać się o kredyt bankowy. Wymaga to od nas przede wszystkim dobrego podejścia do swojej zdolności kredytowej, ale może także wiązać się z jakimś większym poświęceniem czasu oraz dodatkowych formalności. Poza tym warto zastanowić się, czy rzeczywiście potrzebujemy pożyczki. Często okazuje się, że kłopoty finansowe da się rozwiązać również dzięki innym sposobom. Warto zatem zastanowić się, co dokładnie chcemy osiągnąć i jakie są najlepsze sposoby, aby to zrobić.

Pożyczki pozabankowe są jedną z opcji, jakie mamy do wyboru, jeśli potrzebujemy pilnie gotówki. Ich zalety i wady trzeba jednak bardzo dokładnie przemyśleć. Zbuduj swój poziom zaufania i zdolności kredytowej. To najważniejsze, aby uniknąć problemów finansowych.

Oprocentowanie – jak je porównać i wybrać korzystną ofertę?

Oprocentowanie to jeden z najważniejszych czynników, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze oferty pożyczkowej. Jest to koszt, który ponosimy za to, że korzystamy z pożyczki. Oprocentowanie może się znacznie różnić w zależności od oferenta, co może sprawić problemy przy wyborze najlepszej oferty. Warto jednak wiedzieć, jak porównać oprocentowanie i wybrać korzystną ofertę.

Oprocentowanie nominalne i rzeczywiste

Przy ofertach pożyczek warto rozróżnić oprocentowanie nominalne i rzeczywiste. Oprocentowanie nominalne jest kwotą, która jest obliczana na podstawie samej pożyczki. Oprocentowanie rzeczywiste uwzględnia nie tylko oprocentowanie nominalne, ale także wypłatę prowizji, opłaty za udostępnienie pożyczki oraz ewentualne inne koszty. Oprocentowanie rzeczywiste jest zatem bardziej wiarygodnym wskaźnikiem całkowitych kosztów pożyczki.

APR – roczna stopa oprocentowania

APR to roczna stopa oprocentowania, która uwzględnia wszystkie koszty związane z pożyczką. Oznacza to, że pozwala na porównanie ofert różnych oferentów, biorąc pod uwagę ich całkowite koszty. Im niższe APR, tym tańsza będzie pożyczka. Warto jednak zwrócić uwagę, że APR dotyczy pożyczek długoterminowych, a przy krótkoterminowych pożyczkach koszty będą wyższe.

Kalkulator pożyczkowy

W celu porównania ofert warto skorzystać z kalkulatora pożyczkowego, który pomaga w łatwy sposób obliczyć całkowity koszt pożyczek różnych oferentów. Dzięki temu będziemy mieli jasność, jakie koszty wiążą się z poszczególnymi ofertami i jakie będą miesięczne raty.

Procentowa stawka oprocentowania

Przy wyborze ofert warto zwrócić uwagę na procentową stawkę oprocentowania, gdyż to ona definiuje oprocentowanie, jakie zapłacimy za pożyczkę. Warto porównać stawki oprocentowania oferowane przez różnych oferentów, aby wybrać najlepszą ofertę.

Czas spłaty pożyczki

Czas spłaty pożyczki ma także wpływ na oprocentowanie pożyczki. Im dłuższy czas spłaty, tym większe będą koszty, gdyż całość oprocentowania jest rozłożona na dłuższy okres czasu. Warto zwrócić uwagę na czas spłaty pożyczki i wybrać ofertę, która będzie najbardziej korzystna dla naszego portfela.

Oprocentowanie jest jednym z najważniejszych czynników przy wyborze oferty pożyczkowej. Warto zwrócić uwagę na oprocentowanie nominalne oraz rzeczywiste oraz skorzystać z kalkulatora pożyczkowego, aby porównać całkowite koszty poszczególnych ofert. Koniecznie należy także zwrócić uwagę na procentową stawkę oprocentowania oraz czas spłaty pożyczki. Dzięki temu będziemy mieć jasność, jakie koszty wiążą się z ofertą i jakie miesięczne raty będziemy musieli ponosić. Wybierając korzystną ofertę, nie tylko zaoszczędzimy, ale także unikniemy problemów finansowych.

Umowa pożyczki – jakie elementy powinna zawierać?

Przed podpisaniem umowy pożyczki pozabankowej warto dokładnie sprawdzić, czy zawiera ona wszystkie wymagane elementy. W ten sposób można uniknąć wielu nieporozumień i zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe.

Klauzula informacyjna

Podstawowym elementem każdej umowy pożyczki powinna być klauzula informacyjna. To dokument, w którym pożyczkodawca informuje pożyczkobiorcę o wszystkich zasadach, opłatach i kosztach związanych z pożyczką. Klauzula powinna być skrupulatnie przemyślana i dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta.

Określenie celu pożyczki

Umowa pożyczki powinna wyraźnie określać cel, na jaki zostaną przeznaczone środki. Pożyczkobiorca powinien mieć pełną wiedzę na temat tego, na co będą wykorzystane pożyczone pieniądze. W ten sposób uniknie się sytuacji, w których pożyczkobiorca wykorzystuje pieniądze na zupełnie inny cel.

Wysokość i czas spłaty pożyczki

W umowie pożyczki powinna być dokładnie określona wysokość pożyczki oraz czas jej spłaty. Umowa powinna wyraźnie wskazywać terminy płatności oraz wysokość rat. Dzięki temu pożyczkobiorca będzie miał jasny obraz sytuacji i uniknie opóźnień w spłacie.

Odsetki

Umowa pożyczki powinna również zawierać informacje dotyczące odsetek. Zwykle opłata za korzystanie z pożyczki wynosi kilka, a nawet kilkanaście procent. Pożyczkodawca powinien w umowie określić, jakie odsetki będą naliczane oraz jaki będzie całkowity koszt pożyczki.

Sankcje za opóźnienia

W przypadku opóźnień w spłacie pożyczki pożyczkodawca może stosować różne sankcje. Umowa pożyczki powinna jasno określać, jakie kary finansowe zostaną nałożone w przypadku braku terminowej spłaty. Dzięki temu pożyczkobiorca będzie miał pełną świadomość ewentualnych konsekwencji finansowych.

Potwierdzenie odbioru

Ostatnim elementem, który powinien znaleźć się w umowie pożyczki, jest potwierdzenie odbioru. Pożyczkodawca powinien potwierdzić na piśmie, że pożyczka została wypłacona, a pożyczkobiorca odebrał pieniądze. To ważny element umowy, który pozwoli uniknąć niepotrzebnych nieporozumień.

Podsumowując, umowa pożyczki powinna zawierać wiele elementów, dzięki którym pożyczkobiorca będzie miał pełną wiedzę na temat zasad i kosztów pożyczki. To dokument, który powinien być dokładnie przemyślany i dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. W ten sposób można uniknąć wielu nieporozumień i zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe.

Termin spłaty – jak dopasować go do swoich możliwości finansowych?

Hurry up! Last minute offer! Tylko dziś! Tylko tutaj! Te hasła często pojawiają się w reklamach firm pożyczkowych. Podobne zachęty do szybkiego zaciągania pożyczek pojawiają się również w innych miejscach, takich jak billboardy czy e-maile. Jednak przed zdecydowaniem się na pożyczkę pozabankową, należy zastanowić się, czy termin spłaty będzie mógł zostać dopasowany do naszych możliwości finansowych.

Dlaczego termin spłaty jest tak ważny?

Termin spłaty to okres, w którym należy zwrócić pożyczoną kwotę wraz z odsetkami. Ważne jest, aby wybrać odpowiedni termin, który pozwoli na spłacanie rat w sposób regularny i bez zadłużania się na innych pożyczkach czy kartach kredytowych. Zbyt krótki termin może skutkować problemami w spłacie, co wiąże się z dodatkowymi kosztami w postaci przeterminowanych rat lub windykacji należności. Z kolei zbyt długi okres spłaty zwiększa koszty całkowite pożyczki.

Jak dopasować termin spłaty do swoich możliwości finansowych?

Przede wszystkim należy dokładnie przeanalizować swoje finanse i określić, ile pieniędzy miesięcznie jesteśmy w stanie przeznaczyć na spłatę rat. Warto również wziąć pod uwagę inne comiesięczne wydatki, takie jak rachunki za mieszkanie, jedzenie czy opłaty za dziecięce zajęcia dodatkowe. Na tej podstawie można wyliczyć, jaki okres spłaty będzie dla nas odpowiedni.

Czego unikać przy ustalaniu terminu spłaty?

Należy unikać wybierania terminu spłaty jedynie na podstawie minimalnej raty, która jest często podawana w reklamach pożyczkowych. Minimalna rata może wydawać się atrakcyjna, ale koszty całkowite pożyczki w takim przypadku są znacznie wyższe niż przy wybieraniu dłuższego okresu spłaty. Należy również pamiętać, że wydłużenie terminu spłaty oznacza większe koszty odsetek.

Termin spłaty jest jednym z kluczowych elementów pożyczki pozabankowej. Wybierając go, należy zastanowić się nad swoimi możliwościami finansowymi, a nie kierować się jedynie atrakcyjnymi hasłami reklamowymi. Dobrze dopasowany termin pozwoli na regularne i bezstresowe spłacanie rat, bez zadłużania się na innych pożyczkach czy kartach kredytowych.

Historia kredytowa – jak wpływa na szanse na uzyskanie pożyczki?

Wprowadzenie

Przed wzięciem pożyczki pozabankowej, warto wiedzieć, że nasza historia kredytowa odgrywa bardzo ważną rolę. Jest to bowiem jeden z najważniejszych czynników, które wpływają na nasze szanse na uzyskanie pożyczki. Dlaczego? Otóż banki i instytucje finansowe mają dostęp do informacji o naszej historii kredytowej, dzięki czemu są w stanie ocenić naszą wiarygodność finansową. Im lepsza historia kredytowa, tym większe szanse na otrzymanie pożyczki.

Co to jest historia kredytowa?

Historia kredytowa to zapis naszych dotychczasowych zobowiązań finansowych, takich jak pożyczki bankowe, karty kredytowe czy ratalne zakupy. Informacje o naszej historii kredytowej zgromadzone są w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) oraz w innych podmiotach zajmujących się oceną wiarygodności kredytowej.

Jakie informacje zawiera historia kredytowa?

W historii kredytowej znajdują się informacje o terminowości spłaty zobowiązań oraz o ewentualnych zaległościach. Banki i instytucje finansowe analizują te dane, aby określić naszą zdolność kredytową oraz ryzyko związane z udzieleniem nam pożyczki. Im więcej pozytywnych informacji w historii kredytowej, tym większa szansa na uzyskanie pożyczki z korzystnymi warunkami.

Co wpływa na naszą historię kredytową?

Nasza historia kredytowa zależy przede wszystkim od naszych dotychczasowych zobowiązań finansowych. Im częściej i regularniej spłacamy pożyczki i karty kredytowe, tym lepsza nasza historia kredytowa. Z drugiej strony, niedotrzymanie terminów spłaty, opóźnienia i zaległości negatywnie wpływają na naszą historię kredytową.

Jak sprawdzić swoją historię kredytową?

Aby sprawdzić swoją historię kredytową, należy skorzystać z usług Biura Informacji Kredytowej. W ramach darmowej usługi “Raport BIK” można jednorazowo otrzymać raport zawierający informacje o naszej historii kredytowej oraz dane z bazy dłużników. Można także zamówić kilka wersji raportu w ciągu roku za niewielką opłatą.

Historia kredytowa jest jednym z najważniejszych czynników, które wpływają na nasze szanse na uzyskanie pożyczki. Im lepsza historia kredytowa, tym większa szansa na otrzymanie pożyczki z korzystnymi warunkami. Dlatego przed złożeniem wniosku o pożyczkę pozabankową warto sprawdzić swoją historię kredytową i zadbać o terminowe spłacanie wszystkich zobowiązań finansowych.

Bezpieczeństwo finansowe – jakie zabezpieczenia oferują pożyczki pozabankowe?

Zabezpieczenie weryfikacji zdolności kredytowej

Jednym z najważniejszych zabezpieczeń, jakie oferują pożyczki pozabankowe, jest weryfikacja zdolności kredytowej. Przed udzieleniem pożyczki instytucja pozabankowa dokładnie analizuje sytuację finansową swojego klienta. Obejmuje to sprawdzenie historii kredytowej, stanu posiadania i źródła dochodu. Dzięki temu instytucje te są w stanie udzielać pożyczek tylko osobom, których zdolność kredytowa jest odpowiednia.

Zabezpieczenie przed oszustwami

Pożyczki pozabankowe mogą być stosunkowo łatwym celem dla oszustów. Dlatego instytucje pożyczkowe stosują różne zabezpieczenia przed takimi próbami. Jednym z nich jest wprowadzenie kilku etapów weryfikacji tożsamości klienta. Może to obejmować potwierdzenie adresu zamieszkania, skan dokumentów tożsamości i wykonywanie połączeń telefonicznych w celu dokładnej weryfikacji danych podanych przez klienta.

Zabezpieczenie przed zaległościami

Zazwyczaj, pożyczki pozabankowe charakteryzują się krótkim okresem spłaty. Dlatego instytucje pożyczkowe stosują różne zabezpieczenia przed zaległościami w spłacie. Jednym z takich zabezpieczeń jest obciążenie rachunku bankowego klienta, na który wpłynął kredyt, automatyczną spłatą raty pożyczki. Poza tym instytucje te zazwyczaj informują klientów o zbliżającym się terminie spłaty pożyczki, dzięki temu mogą oni zorganizować swoje finanse i uniknąć spóźnienia.

Zabezpieczenie zwrotu pieniędzy

W przypadku pożyczek pozabankowych, instytucje te często żądają zabezpieczeń lub poręczeń, aby zwiększyć szanse na zwrot udzielonej pożyczki. Może to obejmować zastawienie majątku, takiego jak nieruchomości, samochody czy akcje. Dzięki temu instytucja pożyczkowa ma pewność, że będzie mogła odzyskać swój kapitał w przypadku niespłacenia pożyczki.

Pożyczki pozabankowe oferują różnego rodzaju zabezpieczenia, które są bardzo ważne dla bezpieczeństwa finansowego klientów. Dzięki nim instytucje pożyczkowe mogą zwiększyć swoje szanse na odzyskanie pożyczonego kapitału, jednocześnie zapewniając klientom łatwiejszy dostęp do krótkoterminowych kredytów. Przed podjęciem decyzji o wzięciu pożyczki, warto zwrócić uwagę na dostępne zabezpieczenia i wybrać taką instytucję pożyczkową, która oferuje najlepsze zabezpieczenia i warunki pożyczki.

Koszty dodatkowe – jakie opłaty mogą pojawić się przy zaciąganiu pożyczki?

Zanim zdecydujesz się na zaciągnięcie pożyczki pozabankowej, musisz być świadomy nie tylko jej kosztów, ale również dodatkowych opłat, które często towarzyszą takim transakcjom. Jednym z najczęściej spotykanych kosztów są opłaty za przygotowanie umowy. Klienci często nie zdają sobie sprawy z tego, że kredytodawcy pobierają opłaty z tytułu przygotowania umowy, co może zwiększyć całkowity koszt pożyczki.

Innym kosztem, na który należy uważać, są opłaty manipulacyjne. W przypadku spóźnienia z płatnościami lub przedłużeniem terminu spłaty, kredytodawcy często wymagają dodatkowych opłat manipulacyjnych. Warto pamiętać, żeby dokładnie przeczytać umowę i zwrócić uwagę na takie koszty.

Kolejnym kosztem, który może się pojawić, są opłaty za windykację. Ponieważ pożyczki pozabankowe są udzielane bez żadnych zabezpieczeń, kredytodawca może wymagać opłat za windykację w przypadku niespłacenia zobowiązania. Zdarza się również, że pożyczkodawca pobiera opłaty za przesyłanie wezwań i pism.

Klient powinien również być świadomy, że w przypadku przyspieszonej spłaty pożyczki, może być zmuszony do zapłacenia opłat za przedterminową spłatę. Nie zawsze przedterminowa spłata jest korzystna dla pożyczkobiorcy, ponieważ kredytodawcy często stosują takie opłaty, aby zrekompensować sobie utracone odsetki.

Ostatnim kosztem, na który trzeba zwrócić uwagę, są koszty ubezpieczeń. Kredytodawcy często wymagają od klientów ubezpieczenia pożyczki, co zwiększa całkowity koszt zobowiązania. Zanim zdecydujesz się na takie ubezpieczenie, musisz dokładnie przeanalizować, czy jest ono potrzebne i czy nie przekłada się na dodatkowe koszty.

Podsumowując, zaciąganie pożyczki pozabankowej wiąże się z szeregiem dodatkowych opłat, które mogą znacznie zwiększyć całkowity koszt zobowiązania. Warto więc dokładnie przeczytać umowę i zwrócić uwagę na każdy koszt, który może się pojawić. Pamiętaj, że zdrowy rozsądek to najlepszy sojusznik w takich sytuacjach.

Porównanie ofert – jak sprawdzić, która pożyczka będzie dla nas najkorzystniejsza?

Czym się kierować przy porównywaniu ofert?

Gdy zdecydujemy, że potrzebujemy pożyczki pozabankowej, warto wcześniej porównać oferty różnych firm. Jak jednak wybrać tę, która będzie dla nas najkorzystniejsza? Na co zwrócić uwagę?

Przede wszystkim, należy spojrzeć na oprocentowanie i koszty pożyczki. Warto sprawdzić, czy nie będzie dodatkowych opłat (np. za administrację czy wcześniejszą spłatę), które znacznie podwyższą koszty pożyczki.

Należy również zwrócić uwagę na czas spłaty – im jest on krótszy, tym zazwyczaj tańsza jest pożyczka. Jednakże, krótszy czas spłaty może oznaczać dla nas większe koszty, gdyż raty będą wyższe, co warto przemyśleć przed podjęciem decyzji.

Jak korzystać z porównywarek ofert?

Jednym z najlepszych sposobów na porównanie ofert firm pozabankowych jest skorzystanie z porównywarek ofert. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę frazę “porównywarki pożyczek” i wybrać jedną z proponowanych stron. Następnie, podać kwotę pożyczki, czas spłaty oraz inne preferencje i zaczekać na wyniki.

Po uzyskaniu kilku możliwych ofert, należy je dokładnie przyjrzeć i porównać – ilość rat, wysokość oprocentowania, koszty pożyczki oraz dodatkowe warunki i wymagane dokumenty. Im więcej wyborów, tym większa szansa na znalezienie najkorzystniejszej oferty.

Co warto pamiętać przy wyborze pożyczkodawcy?

Przy wyborze pożyczkodawcy warto zwrócić uwagę na opinie innych klientów – zwłaszcza tych, którzy już korzystali z usług danej firmy. W internecie można znaleźć mnóstwo opinii, co pozwoli nam na uniknięcie potencjalnych pułapek i niespodzianek.

Ważne jest również to, aby firma udzielająca pożyczki była legalna i działała w ramach polskiego prawa. Warto zwrócić uwagę na certyfikaty i licencje, które potwierdzą legalność danej działalności.

Ostatnim ważnym aspektem to terminowość i transparentność pożyczkodawcy w kontaktach z klientem. Powinien on dostarczyć nam wszystkich informacji potrzebnych do podjęcia decyzji oraz pomóc w wyborze najlepszej opcji dostosowanej do naszych potrzeb.

Podsumowując, wybór najlepszej pożyczki pozabankowej wymaga od nas dobrego zrozumienia ofert i stuprocentowego porównania. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty warto kierować się kosztami pożyczki, długością spłaty oraz opiniami innych klientów. Korzystając z porównywarek ofert, warto dokładnie przebadać wybory, aby znaleźć najkorzystniejszą opcję.

Ryzyko niespłacenia – jak sobie z nim radzić i uniknąć problemów finansowych?

Unikaj ryzyka niespłacenia pożyczki

Wzięcie pożyczki pozabankowej może być dla wielu osób ostatnią deską ratunku w trudnej sytuacji finansowej. Jednak trzeba pamiętać, że każda pożyczka niesie ze sobą pewne ryzyko. W przypadku braku spłaty pożyczki, wiążą się z nią poważne konsekwencje finansowe w postaci wysokich odsetek, kosztów windykacji, a nawet zapisów w rejestrach dłużników.

Dobrze przemyśl swoją zdolność kredytową

Zanim zdecydujesz się na wzięcie pożyczki pozabankowej, dokładnie przemyśl swoją zdolność kredytową. Sporządź dokładny plan spłaty oraz wybierz ofertę pożyczkową, odpowiednią dla Twoich potrzeb i możliwości finansowych. Staraj się unikać pożyczek o zbyt wysokim oprocentowaniu, które mogą stać się nie do spłacenia.

Korzystaj z pożyczek tylko w wyjatkowych sytuacjach

Pożyczki pozabankowe powinny stanowić rozwiązanie dla sytuacji wyjątkowych, takich jak nagły wydatek czy awaria sprzętu, a nie stać się stałym źródłem zasilania naszej kieszeni. Przed zaciągnięciem pożyczki przeanalizuj swoje wydatki i zastanów się, czy nie jesteś w stanie poradzić sobie z sytuacją inaczej.

Miej świadomość warunków umowy

Przed podpisaniem umowy pożyczkowej, dokładnie przeczytaj jej warunki. Zwróć uwagę na wysokość rat, terminy spłaty, oprocentowanie oraz ewentualne koszty związane z pożyczką. Upewnij się, że umowa zawiera wszystkie potrzebne informacje i nie ma w niej żadnych ukrytych zapisów.

Konsekwentnie spłacaj raty pożyczki

Po podpisaniu umowy, konsekwentnie spłacaj raty pożyczki. Staraj się unikać tzw. “kółka długów”, czyli zaciągania kolejnych pożyczek w celu spłaty poprzednich. W razie problemów finansowych, skontaktuj się z pożyczkodawcą i próbuj negocjować zmianę warunków umowy lub wydłużenie terminu spłaty.

Wzięcie pożyczki pozabankowej wiąże się z pewnym ryzykiem, ale może być pomocne w sytuacjach kryzysowych. Dlatego, przed zaciągnięciem pożyczki, dobrze przemyśl swoją zdolność kredytową, wybierz ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb i możliwości finansowych, a także dokładnie zapoznaj się z warunkami umowy. Konsekwentna spłata rat to klucz do uniknięcia problemów finansowych i załatwienia wwiet sithuacji kryzysowych.

Zobacz nasz aktualny ranking pożyczek/chwilówek:

AKTUALNY RANKING

Serwis nie jest doradcą finansowym ani nie prowadzi działalności maklerskiej. Żadne dane ani informacje zamieszczone w serwisie nie stanowią porady finansowej, oferowania, rekomendacji ani nakłaniania odnoszących się do kupna, sprzedaży lub trzymania instrumentów i produktów finansowych. Niniejszy serwis ma charakter wyłącznie informacyjny. Udostępniane treści mają na celu dostarczenie ogólnych informacji i nie stanowią porad finansowych, inwestycyjnych ani prawnych.