chwilowka bez wychodzenia z domu

Przedawnienie umowy pożyczki – co musisz wiedzieć?

Kredyt bankowy i pożyczka pozabankowa. Z pozoru takie same przedmioty finansowe – prawda? Niekoniecznie. Oba produkty mają jednak części wspólne.

Pozwól, że w dalszej części tekstu opowiem Ci trochę więcej o jednym z elementów łączących kredyt i pożyczkę. Mam na myśli przedawnienie umowy pożyczki gotówkowej.

Miłej lektury!

 

Przedawnienie umowy pożyczki bankowej, pozabankowej i prywatnej – najważniejsze informacje

Jak pewnie się domyślasz pożyczki i kredyty, jak większość rzeczy w naszym Państwie, są uregulowane w prawie. Informacje dotyczące m.in. zawierania, spłaty czy przedawnienia wierzytelności wynikających z umowy pożyczki zostały zawarte w Kodeksie Cywilnym.

W kodeksie ustawodawca dokładnie wymienił czas, po jakim zobowiązania finansowe ulegają przedawnieniu. Co więcej, aby nastąpiło przedawnienie umowy pożyczki, muszą zostać spełnione odpowiednie warunki. Jak pewnie się domyślasz, dla każdego rodzaju zobowiązania występują nieco inne czasy przedawnienia.

 

Kiedy nastąpi przedawnienie pożyczki?

Najważniejsze warunki przedawnienia dotyczące każdego rodzaju roszczeń majątkowych to:

  • Termin przedawnienia pożyczki lub kredytu, liczony jest od ostatecznego dnia uregulowania zobowiązania finansowego;
  • Przedawnienie zobowiązania z tytułu umowy pożyczki następuje ostatniego dnia roku kalendarzowego. Jeśli termin spłaty pożyczki przypada na 22 marca, to przedawnienie pożyczki nastąpi dopiero 31 grudnia.

Zobowiązanie z tytułu kredytu bankowego przedawnieniu ulegnie dopiero po upływie 3 lat. Okres 3 lat jest oczywiście liczony, od daty finalnego uregulowania zobowiązania.

Pożyczka pozabankowa udzielona przez firmę pożyczkową, czyli tzw. chwilówka, również ulegnie przedawnieniu dopiero po upływie 3 lat.

Inny okres umorzenia zobowiązania występuje w przypadku pożyczek prywatnych. Są to formy kredytów udzielanych przez osoby prywatne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Czas przedawnienia, ustawodawca określił na okres 6 lat od dnia ostatecznego uregulowania zobowiązania.

Pamiętaj jednak, że do zgłoszenia roszczeń z tytułu pożyczki prywatnej niezbędna jest spisana umowa. Bez niej, ubieganie się o zwrot należności jest prawie niemożliwe.

Pożyczkodawca może wyzerować okres przedawnienia długu. Wystarczy, że wystąpi przynajmniej jedno z poniższych zdarzeń:

  • Wierzyciel podejmie jakiekolwiek czynności, mające na celu odzyskanie zobowiązania, przed sądem lub organem mającym za zadanie odzyskać dług;
  • Dłużnik uzna swoje zobowiązanie i zrzeknie się przysługującego mu prawa do m.in. przedawnienia roszczenia wynikającego z umowy pożyczki;
  • Obie strony umowy podejmą mediacje.

Wystąpienie przynajmniej jednej z tych sytuacji zeruje dotychczas naliczony okres przedawnienia.

 

Przedawnienie zobowiązania wynikającego z umowy pożyczki – podsumowanie

Teraz już wiesz, co jest potrzebne do przedawnienia z tytułu umowy pożyczki, kredytu lub pożyczki prywatnej. Jest to jednak niezbyt mądry sposób na umorzenie długów. Jednym z głównych powodów popierających ten wniosek, jest odnotowanie niespłaconego zobowiązania w bazach dłużników. Utrudnić Ci to pozyskanie przyszłych pożyczek lub kredytów.

Ponadto zwlekanie ze spłatą rat generuje dodatkowe koszty, np. karne odsetki. Finalna wysokość zobowiązania zostanie więc powiększona o wysokość naliczonych kwot.

 

Zobacz nasz aktualny ranking pożyczek/chwilówek:

AKTUALNY RANKING

Serwis nie jest doradcą finansowym ani nie prowadzi działalności maklerskiej. Żadne dane ani informacje zamieszczone w serwisie nie stanowią porady finansowej, oferowania, rekomendacji ani nakłaniania odnoszących się do kupna, sprzedaży lub trzymania instrumentów i produktów finansowych. Niniejszy serwis ma charakter wyłącznie informacyjny. Udostępniane treści mają na celu dostarczenie ogólnych informacji i nie stanowią porad finansowych, inwestycyjnych ani prawnych.