finanse

W co inwestować w 2022 roku?

W czym ulokować oszczędności w czasie rekordowo niskich stóp procentowych i pandemii COVID-19? Oto pytanie, które zadają sobie zarówno doświadczeni, jak i początkujący inwestorzy.

Mamy obecnie świetny moment, by rozpocząć inwestowanie pieniędzy. Z drugiej strony jednak – jeśli nie znasz się na inwestowaniu, możesz sporo stracić, ponieważ płynne poruszanie się w świecie finansów wymaga po prostu odpowiedniej wiedzy. Przyglądamy się temu, w co inwestować pieniądze i jakie opcje rozważać, aby uzyskać jak największy zwrot z posiadanych środków.

 

Chcesz inwestować pieniądze? Zabezpiecz się

To pierwszy krok, jaki należy podjąć – przed rozpoczęciem inwestowania zadbać o własne bezpieczeństwo. Nadwyżki finansowe można częściowo ulokować na lokatach bankowych – nie jest to opłacalne, ale pozwala zabezpieczyć poduszkę finansową. W ten sposób zmniejszasz ryzyko, że dopadną Cię problemy finansowe spowodowane błędami inwestycyjnymi.

Mając do dyspozycji oszczędności – przykładowo 50 tysięcy złotych, 25 tysięcy złotych warto odłożyć na koncie oszczędnościowym, tworząc w ten sposób zabezpieczenie na wypadek niepowodzenia inwestycji, choroby czy innych wypadków losowych lub problemów finansowych. Zwróć jednak uwagę, że traktujemy to wyłącznie jako zabezpieczenie, nie inwestycje.

Trzymanie pieniędzy w bankach coraz mniej opłacalne

Oszczędzanie w banku – do tej pory traktowane jako bezpieczne i w dłuższej perspektywie opłacalne – obecnie nie przyniesie nam oczekiwanej stopy zwrotu. Na naszą niekorzyść działają: niskie oprocentowanie lokat oferowane przez banki, spowolnienie gospodarcze i rosnąca inflacja. Pieniądze na lokatach i kontach oszczędnościowych tracą po prostu na wartości.

Dodatkowo coraz głośniejsze są informacje na temat pomysłów bankowców na wprowadzenie opłat za trzymanie w nich oszczędności. Warto zastanowić się w takiej sytuacji, ile pieniędzy chcemy oszczędzać w banku, a pozostały kapitał po prostu zainwestować w przemyślany sposób.

Należy pamiętać, że przy inwestowaniu nie da się wprawdzie uniknąć ryzyka, ale można nim sprawnie zarządzać. Świetnym sposobem jego zmniejszenia jest dywersyfikacja, czyli zróżnicowanie źródeł inwestycji. Warto więc, aby portfel inwestycyjny zawierał zarówno obligacje, akcje, nieruchomości, fundusze inwestycyjne, jak i metale szlachetne, sztukę czy inne instrumenty finansowe dla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Jakie będą najkorzystniejsze? Wyjaśniamy poniżej.

Pewna stopa zwrotu – inwestycje w obligacje skarbowe

Zaraz po lokatach to właśnie obligacje skarbowe są jednymi z najbezpieczniejszych papierów wartościowych i sposobów na to, by inwestować pieniądze. Możemy na nich inwestować małe kwoty i uzyskać pewną stopę zwrotu.

Warto wybrać obligacje indeksowane inflacją, które są hitem inwestycyjnym ostatnich lat. Skąd taka duża popularność tego rozwiązania? Przede wszystkim dlatego, że chroni ono inwestorów przed spadkiem wartości pieniędzy spowodowanym rosnącą inflacją.

Jeśli natomiast jesteśmy beneficjentami programu 500 plus, możemy dodatkowo skorzystać i osiągnąć większe zyski. Przykładowo inwestor, który jest w ww. programie, wkładający rocznie 6 tys. zł w obligacje 12-letnie, po tym czasie otrzyma aż 93 tys. zł.

Wada obligacji? Inwestycja długoterminowa

Jednak podejmując decyzję co do inwestowania w ten sposób, zwróć uwagę na wadę obligacji, jaką jest konieczność zablokowania pieniędzy w długim terminie i odroczenie zysków. Licząc zatem na 4-5% zysku w skali roku, musimy mieć świadomość, że otrzymamy go po 4, 10 lub 12 latach – w zależności od typu obligacji, jaki wybierzemy.

Wracając do dywersyfikacji inwestowania, papiery skarbowe możemy uwzględnić w swoim portfelu jedynie w sytuacji, gdy mamy pewność, że części swoich pieniędzy nie będziemy potrzebować przez okres co najmniej kilku lat.

Wcześniejsze wykupienie obligacji przez państwo oczywiście jest możliwe, ale będziemy musieli zapłacić od niego prowizję. Taka inwestycja nie jest już zatem zupełnie opłacalna.

Inwestowanie pieniędzy w akcje spółek

Akcje to kolejny sposób inwestowania. Zaletą tego typu inwestycji jest niższy próg wejścia. Nie musimy analizować rynków finansowych w perspektywie kilkunastu lat i możemy tu także inwestować małe kwoty, bo cena akcji może być naprawdę niska.

Trzeba wziąć pod uwagę jednak niepewną sytuację na rynkach finansowych. W związku z tym zyski, jakie mogą dać nam akcje, są niepewne i cechują się dużym zakresem wahań.

Jeśli nie mamy odpowiedniej wiedzy i nie czujemy się na tyle pewnie, by samodzielnie analizować rynek finansowy i dokonywać wyboru spółek, w akcje których warto inwestować, z pomocą przychodzą fundusze inwestycyjne.

W jaki sposób działają fundusze inwestycyjne?

Fundusze również inwestują w obligacje czy akcje na giełdzie. Różnica jest taka, że decyzje w naszym imieniu podejmuje analityk finansowy. Jego celem jest analiza spółek i wybór tego, w co inwestować nasze pieniądze. Obserwuje on polskie i zagraniczne rynki finansowe, w tym rynki wschodzące. Kierując się swoją wiedzą i doświadczeniem, wybiera za nas akcje spółek.

Minusem tego typu inwestycji jest konieczność zapłacenia prowizji funduszowi inwestycyjnemu i ryzyko, że nasze zyski będą zbyt niskie. Dlaczego? Niestety tak naprawdę nie mamy większego wpływu na inwestycje dokonywane przez fundusze na giełdzie, musimy liczyć się z tym, że mogą być one dla nas niekorzystne.

ETF-y podbijają serca inwestorów

Fundusze ETF to aktualnie jedne z najbardziej popularnych narzędzi do inwestowania na świecie. Dzięki nim inwestor może osiągnąć wiele korzyści, a największym ich plusem jest to, że nie wymagają stałego zaangażowania w inwestowanie.

W Polsce to jednak wciąż jeszcze mało znany sposób na to, jak inwestować pieniądze na giełdzie. Prognozuje się jednak, że w roku 2022 i kolejnych również i polscy inwestorzy go docenią i wejdzie na stałe do oferty większości biur maklerskich. Obecnie eksperci podkreślają, że ETF to sposób prosty, wygodny i przyczyniający się do osiągnięcia wysokich zysków. Z pewnością taką propozycję znajdziemy już w dobrym domu maklerskim.

Czym jest ETF? Jego nazwa oznacza exchanged traded fund, czyli fundusz notowany na giełdzie. Stosuje on tzw. pasywną strategię inwestowania, czyli najprościej mówiąc, bazującą na stopie zwrotu najważniejszych indeksów giełdowych. ETF to po prostu fundusz, który odwzorowuje zachowania przynoszące największe zyski.

Warto wiedzieć, że dzięki pasywnemu zarządzaniu ETF-em prowizje i opłaty, jakie ponosi się za inwestowanie, są w tym przypadku niższe niż w tradycyjnych funduszach.

ETF – czy jest wypłacana dywidenda?

Dzięki temu, że ETF jest notowany na giełdzie, może działać na podobnej zasadzie jak akcje. Można je kupić i sprzedać podczas sesji giełdowych. Czy podobnie jak w przypadku tradycyjnych akcji spółek, także i w przypadku ETF-ów inwestor otrzyma dywidendę? Odpowiedź brzmi: tak, ale na nieco innych zasadach niż w tradycyjnym inwestowaniu w akcje spółek.

Wartość ETF-ów opiera się na działaniu nie jednej spółki, ale całego ich zespołu. Inwestorzy więc są właścicielami papierów wartościowych wszystkich firm, które wchodzą w skład indeksu. Fundusz pobiera dywidendy od osiąganych przez nie zysków, ale dzieje się to w różnych momentach w roku i w oparciu o różne mechanizmy. Dlatego inwestor ETF-u otrzymuje dywidendę zbiorczą, najczęściej raz w roku.

Coraz popularniejsze papiery wartościowe prywatnych firm – obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne to kolejny pomysł na inwestowanie, który tak naprawdę jest pożyczaniem pieniędzy prywatnym firmom, a inwestowanie w nie jest mniej ryzykowne niż zakup akcji.

Plusem jest to, że inwestycje te cechują się wyższym oprocentowaniem niż lokaty bankowe i obligacje skarbowe, ale zdecydowanym minusem jest brak gwarancji wypłacenia środków. Aby zmniejszyć ryzyko, najlepiej inwestować w obligacje zabezpieczone w formie hipoteki lub rachunku bankowego. Warto również wybierać firmy o wysokim ratingu.

Co jeszcze sprawia, że ten instrument finansowy jest tak popularny wśród inwestorów? Przede wszystkim duża płynność, jaką cechują się te inwestycje. Obligacje łatwo sprzedać na rynku wtórnym i zamknąć inwestycję w dogodnym dla siebie momencie. To duża zaleta dla inwestorów, którzy chcą inwestować kapitał również w perspektywie krótkoterminowej.

Inwestowanie w funduszach emerytalnych IKE i IKZE

Inny sposób na bezpieczne oszczędzanie w perspektywie długoterminowej to narzędzia finansowe, wchodzące w obręb tzw. III filara, czyli oszczędzania na emeryturę. O tym dlaczego warto gromadzić prywatne środki na ten cel, nie trzeba chyba już nikogo przekonywać. Z uwagi na starzejące się społeczeństwo i spadający współczynnik urodzeń, emerytura wypłacana z ZUS z dużym prawdopodobieństwem będzie niewystarczająca do utrzymania satysfakcjonującego poziomu życia.

W co inwestować? Z pomocą przychodzą tutaj konto IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) oraz IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego).

Jak działają? Inwestor zakłada konto IKE lub IKZE dobrowolnie i wpłaca na nie dowolną ilość pieniędzy. W ten sposób można inwestować małe kwoty, ale także lokować na rachunku większy kapitał.

Emerytalny rachunek inwestycyjny bez opodatkowania

Celem IKE i IKZE nie jest jedynie oszczędzanie na emeryturę, ale także inwestowanie pieniędzy. Wpłacony kapitał inwestowany jest przez fundusz w akcje i obligacje. Założeniem funduszu emerytalnego jest więc stopniowy wzrost zysków w perspektywie długoterminowej.

Warto wiedzieć, że rachunek IKE i IKZE to produkty, dzięki którym możemy skorzystać także na wysokości podatków. To dodatkowa zachęta do tego typu inwestycji.

Czym różnią się IKE i IKZE?

IKZE to fundusz, dzięki któremu dokonywane wpłaty możemy odliczyć od podstawy opodatkowania w rozliczeniu PIT. Przy wypłacie środków pobierany jest podatek w wysokości 10% (nie trzeba natomiast płacić podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki). W roku kalendarzowym środki można wpłacać do określonego limitu, który wynosi 1,8 wartości średniego wynagrodzenia miesięcznego (9 466,20 zł – tyle wynosi limit w 2021 roku).

IKE działa w podobny sposób, różnica tkwi jednak w rodzaju ulgi podatkowej oraz limicie dokonywanych wpłat. Posiadacze rachunku IKE nie płacą podatku Belki ani podatku zryczałtowanego jak w IKZE. Nie ma natomiast możliwości corocznego odliczania wpłat od podstawy opodatkowania w rozliczeniu rocznym. Limit wpłat jest wyższy niż w IKZE i w 2022 roku wynosić będzie 15 777 zł.

Niskie stopy procentowe – zachęta do inwestycji w zakup nieruchomości

Rekordowo niskie stopy procentowe powodują wycofywanie kapitału z banków i skłaniają do inwestowania, zwłaszcza w rynek nieruchomości. Mimo tego, że większość Polaków kupuje mieszkania i inne nieruchomości za gotówkę, niskie raty kredytów hipotecznych również napędzają boom na tego typu inwestycje i w odniesieniu do lat poprzednich pozwalają na nich sporo zaoszczędzić.

Warto wiedzieć, że zwrot z inwestycji w nieruchomości jest kilkakrotnie większy niż ten z lokat bankowych i pewniejszy niż ten z inwestowania na giełdzie. Mieszkania na wynajem, domy i apartamenty wakacyjne, lokale inwestycyjne – to nieruchomości, które najchętniej kupują Polacy w ostatnich latach i to pomimo dynamicznie rosnących cen.

Aktualne rekordowo wysokie ceny mieszkań, również tych z rynku wtórnego, skłaniają jednak do zadania pytania, czy inwestycje w rynek nieruchomości to nadal dobry pomysł. W sytuacji spadku popytu na mieszkania na wynajem, a z taką możemy mieć niebawem do czynienia, niekoniecznie. Znaczenie ma tu starzejące się społeczeństwo i niski wskaźnik urodzeń – coraz mniej osób będzie potrzebowało wynająć mieszkanie. Spora część społeczeństwa natomiast odziedziczy już je na własność.

Warto uwzględnić również fakt, że stopy procentowe nie będą cały czas na tak niskim poziomie jak obecnie. Jeśli więc kupujemy mieszkanie na kredyt, zaciągamy zobowiązanie na 20-30 lat. W sytuacji gdy kredyty zdrożeją, inwestycja w rynek nieruchomości nie będzie już tak opłacalna jak teraz. Lepszym rozwiązaniem jest więc zakup lokalu za gotówkę.

Inwestowanie w metale szlachetne

Jeśli rozważamy bezpieczną długoterminową inwestycję, zakup złota fizycznego to zawsze dobre rozwiązanie. Fizyczne złoto to tak zwana bezpieczna przystań dla inwestorów, która chroni kapitał przed inflacją i spadkiem nabywczej siły pieniądza.

Dlaczego jednak warto inwestować w nie długoterminowo? W krótkich okresach cena złota może ulegać sporym wahaniom, w długiej perspektywie natomiast gwarantuje niemal pewny zysk. Złoto fizyczne to inaczej sztaby, sztabki i monety bulionowe wykonane z czystego złota (dokładnie 99,9%).

Na co jeszcze zwrócić uwagę na giełdzie metali szlachetnych?

Metale szlachetne to jednak nie tylko złoto. Dla początkujących inwestorów z niewielkim kapitałem, srebro będzie równie dobrym wyborem. Jego cena jest niższa niż cena złota, a popyt bardzo duży – nie tylko w branży jubilerskiej, ale także w medycynie czy elektronice. To bezpieczna inwestycja, bez ryzyka spadku popytu.

Dla bardziej zamożnych i doświadczonych inwestorów korzystne perspektywy finansowe wiążą się z inwestowaniem w pallad i platynę. Są one dość kosztownymi metalami szlachetnymi, a ich podaż jest mocno ograniczona. Mają jednak szerokie zastosowanie i z roku na rok zyskują na popularności.

Dzieła sztuki – czy warto w nie inwestować?

Ostatnia z naszych propozycji dotyczy sztuki. Inwestowanie w jej polski rynek z roku na rok staje się coraz popularniejsze i nie jest dostępne wyłącznie dla najbogatszych, jak obiegowo może się wydawać.

Powodów jest wiele. Po pierwsze, z inwestowaniem w sztukę wiąże się stosunkowo małe ryzyko. Jest to dość bezpieczny wybór, szczególnie w czasie kryzysu, gdy bankrutują firmy. Dzieła sztuki są na to znacznie bardziej odporne – w przeciwieństwie do akcji i obligacji. Poza tym prace artystów cechuje niepowtarzalność. Wymiar unikatowości daje sztuce przewagę nad złotem, które również należy do najbezpieczniejszych inwestycji, jednak jest wydobywane w coraz większej ilości.

Obecnie wśród inwestorów najpopularniejsze jest malarstwo, zarówno dawne, jak i współczesne. To drugie jest coraz chętniej wybierane, przede wszystkim ze względu na niższe ceny akcji.

Na to uważaj, czyli najczęstsze błędy niedoświadczonych inwestorów

Inwestowanie na ślepo i pod wpływem chwili z pewnością nie przełoży się na oczekiwane zyski. To proces, który wymaga dobrego przygotowania, wiedzy i trafnych decyzji. Zobacz, na co należy uważać i jakich błędów unikać, inwestując swoje nadwyżki finansowe.

Brak strategii

To najczęstszy błąd osób, które dopiero zaczynają przygodę z inwestowaniem. Nie analizują sytuacji zarówno osobistej, jak i rynkowej, nie przygotowują planu – po prostu inwestują na gorąco w opcję, która na pierwszy rzut oka wydaje się najkorzystniejsza.

Nie jest to dobry pomysł. Remedium na to będzie przygotowanie prostej strategii działania. Na początek odpowiadamy sobie na pytania, jaki jest cel inwestycji i w jakiej perspektywie czasowej chcemy go osiągnąć. Następnie wybieramy produkty finansowe, które będą spójne z naszymi zamiarami i decydujemy, czy inwestujemy jednorazowo czy systematycznie, jakie kwoty na to przeznaczamy, jakie straty jesteśmy w stanie zaakceptować i w jakich sytuacjach bezwzględnie wychodzimy z inwestycji.

Nieuwzględnienie ryzyka

Nie ma szybkiego sposobu na wysoki zysk. Ogromne pieniądze bez dużego ryzyka to mit, z którego trzeba zdawać sobie sprawę i nie kierować się nim podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Aby nie podejmować pochopnych decyzji, warto określić swoją skłonność do ryzyka i odpowiednio nim zarządzać, przede wszystkim dywersyfikując źródła inwestycji.

Brak poduszki finansowej

Poduszka finansowa w wysokości co najmniej równowartości 3-miesięcznych kosztów utrzymania to Twoje zabezpieczenie na wypadek utraty inwestowanych środków. To absolutne minimum. Są zwolennicy budowania większych poduszek o wartości nawet 12-krotności kosztów życia.

Decyzja o wysokości oszczędności należy do Ciebie, jednak pamiętać należy, że to środki, które nigdy nie powinny być inwestowane. Jeśli nie masz oszczędności, po prostu nie inwestuj. Najpierw zbuduj poduszkę finansową.

Niedoinformowanie

Wiedza jest kluczem do podejmowania dobrych decyzji. Zanim jakąkolwiek podejmiesz, upewnij się, że rozumiesz mechanizm działania danego produktu finansowego i proces inwestycyjny. Jeśli nie masz co do tego pewności ani przekonania, nie inwestuj.

Możesz łatwo to przetestować, tłumacząc komuś swoje decyzje inwestycyjne. Jeśli nie potrafisz tego zrobić w zrozumiały sposób, oznacza to, że Twoja wiedza wymaga uzupełnienia.

Kierowanie się emocjami

Nieprzemyślane emocjonalne ruchy nigdy nie są dobrym rozwiązaniem, a impulsywność to wróg powodzenia inwestycji. W trakcie procesu wydarzyć mogą się różne rzeczy – niepokojące doniesienia medialne, dziwne zachowania większości inwestorów, Twoja osobista sytuacja życiowa i emocje, które towarzyszą Ci na co dzień.

Nie warto ulegać chwili i podejmować pochopnych decyzji. Na takie sytuacje należy przygotować się dużo wcześniej, bo to, że się wydarzą, jest niemal pewne. Właściwym momentem na przewidzenie różnych scenariuszy i tworzenie planów działania, jest moment opracowywania własnej strategii inwestowania.

Mając dobry plan, nie musisz zastanawiać się, co zrobić w danej sytuacji. Wiesz to doskonale i możesz skupić się na działaniu.

Początkujący inwestorzy powinni inwestować przede wszystkim w siebie

Eksperci są zgodni: osoby bez wiedzy i doświadczenia, które myślą o inwestowaniu, powinny na początek zainwestować przede wszystkim w siebie i w rozwój swojej wiedzy. Kursy, szkolenia, książki – one pomogą Ci zrozumieć skomplikowany świat giełdy, walut, spółek i odnaleźć się w gąszczu różnych podejść.

Choć na początku nie widać zysków wydanych na edukację pieniędzy, one z pewnością się pojawią. Chociażby w postaci coraz większej liczby trafnych decyzji inwestycyjnych, czego życzymy wszystkim czytelnikom artykułu.

Zobacz nasz aktualny ranking pożyczek/chwilówek:

AKTUALNY RANKING

Serwis nie jest doradcą finansowym ani nie prowadzi działalności maklerskiej. Żadne dane ani informacje zamieszczone w serwisie nie stanowią porady finansowej, oferowania, rekomendacji ani nakłaniania odnoszących się do kupna, sprzedaży lub trzymania instrumentów i produktów finansowych. Niniejszy serwis ma charakter wyłącznie informacyjny. Udostępniane treści mają na celu dostarczenie ogólnych informacji i nie stanowią porad finansowych, inwestycyjnych ani prawnych.