Kosztorys naprawy samochodu – co powinien zawierać?

Kosztorys naprawy samochodu jest niezwykle ważnym dokumentem, bowiem to na jego podstawie ubezpieczyciel wypłaca nam odszkodowanie. Warto jednak dokładnie go przeanalizować i upewnić się, czy uwzględniania on wszystkie niezbędne pozycje. Co zatem powinien zawierać taki kosztorys naprawy pojazdu?

Kosztorys naprawy samochodu – co powinno się w nim znaleźć?

Kosztorys naprawy samochodu budowany jest na podstawie schematów, opracowanych przez poszczególnych ubezpieczycieli. Znajdziemy w nich m.in. część dotyczącą specyfikacji naprawy, w której powinny się znaleźć takie informacje jak:

 1. Ilość i rodzaj operacji koniecznych do wykonania, w celu usunięcia szkody – powinny być wskazane wszystkie. Może to być np. wymiana poszczególnych części, regeneracja części czy też lakierowanie niektórych elementów bądź całości.
 2. Jakie części podlegają wymianie lub naprawie i jaki będzie ich koszt.
 3. Kto powinien być dostawcą i producentem wskazanych części. Informacje te podawane są jako oznaczenia O, Q, P lub Z, gdzie:
  • O – to części oryginalne/serwisowe dostarczane przez koncern samochodowy – posiadają logo;
  • Q – to części produkowane przez dostawców na tzw. pierwszy montaż. Są one produkowane na tej samej technologii co części oznaczone jako O, ale nie posiadają loga koncernu samochodowego i można je kupić m.in. w niezależnych sklepach i hurtowniach z częściami samochodowymi;
  • P – to części o jakości porównywalnej do tych stosowanych w montażu fabrycznym, ale bez loga producenta;
  • Z – to zamienniki, które nie zostały uwzględnione w powyższych kategoriach.
 4. Jaki jest koszt roboczogodziny fachowców, których usługi są niezbędne do przeprowadzenia naprawy samochodu.

Metoda kosztorysowa a proceder zaniżania odszkodowania

Kosztorys naprawy pojazdu jest podstawowym dokumentem w przypadku roszczeń odszkodowawczych, dlatego tak ważne jest, aby został przygotowany rzetelnie. Niestety zdarza się, że niektórzy ubezpieczyciele stosują różne wybiegi w celu zaniżenia takiego kosztorysu. I tak na przykład, jeśli wypadkowi uległo starsze auto lub gdy uszkodzenia są znaczne, wówczas ubezpieczyciel może starać się wykazać, że zasadne jest uznanie zaistnienia szkody całkowitej. W takiej sytuacji koszty naprawy pojazdu teoretycznie przewyższają jego wartość sprzed wypadku, co w praktyce oznacza wypłacenie poszkodowanemu znacznie zaniżonego odszkodowania. Co więcej, często zdarza się również, że zaniżana jest sama wartość samochodu przed wystąpieniem szkody.

Natomiast w przypadku wystąpienia tzw. szkody częściowej, ubezpieczyciel może zastosować metodą odwrotną, czyli zmniejszenie szacownych kosztów naprawy, np. poprzez:

 • uwzględnienie stopnia zużycia uszkodzonych części auta, które podlegają wymianie,
 • zaniżenie kosztów robocizny,
 • wskazanie potrzeb zastosowania tańszych zmienników, nawet jeśli wcześniej montowane były oryginale części z logo koncernu samochodowego.

Co w takiej sytuacji należy zrobić? Otóż, zawsze powinniśmy dokładnie przeanalizować kosztorys naprawy auta opracowany przez ubezpieczyciela. Jeśli mamy problem z prawidłowym oszacowaniem strat, możemy w tej sprawie zgłosić się do zaufanego mechanika, który przedstawi nam wycenę naprawy samochodu. Możemy również zgłosić się do jednej z firm zajmujących się odkupem odszkodowań komunikacyjnych i poprosić o sprawdzenie czy ubezpieczenie, które zostało nam przyznane, nie jest zniżone. Tego typu podmioty doskonale orientują się w temacie, bowiem posiadają doświadczenie w prowadzeniu spraw przeciwko ubezpieczycielom, stosującym nieuczciwe praktyki związane z wypłacaniem odszkodowań komunikacyjnych.

 

 

Artykuł sponsorowany


Serwis nie jest doradcą finansowym ani nie prowadzi działalności maklerskiej. Żadne dane ani informacje zamieszczone w serwisie nie stanowią porady finansowej, oferowania, rekomendacji ani nakłaniania odnoszących się do kupna, sprzedaży lub trzymania instrumentów i produktów finansowych.