Jak skutecznie korzystać z pożyczek pod zastaw - poradnik finansowy

Jak skutecznie korzystać z pożyczek pod zastaw – poradnik finansowy

Spis treści

Pożyczki pod zastaw – co to takiego?

Definicja pożyczek pod zastaw

Pożyczki pod zastaw to specyficzny rodzaj kredytów, których celem jest pozyskanie dodatkowej gotówki przez osoby, które posiadają nieruchomość lub samochód. W zamian za udzielenie pożyczki, pożyczkodawca otrzymuje zabezpieczenie w postaci zastawionej nieruchomości lub pojazdu. Dzięki temu pożyczkodawca zyskuje większe bezpieczeństwo finansowe, a pożyczkobiorca uzyskuje niższą stopę oprocentowania w porównaniu z innymi formami pożyczek.

Przykłady zastosowania pożyczek pod zastaw

Pożyczki pod zastaw nieruchomości są często wykorzystywane przez osoby, które potrzebują dodatkowych środków na inwestycje, remonty domów lub spłatę innych zobowiązań finansowych. Dzięki temu, że nieruchomość jest zabezpieczeniem, osoby te mogą liczyć na niższe oprocentowanie i dłuższy okres spłaty pożyczki.

Natomiast, pożyczki pod zastaw samochodów najczęściej wykorzystywane są przez osoby, które potrzebują szybkich środków na krótki okres czasu. Takie pożyczki są idealne dla osób, które mają nagłą potrzebę finansową, ale nie chcą korzystać z bardziej kosztownych i długoterminowych form kredytowania.

Wymagania i procedura uzyskania pożyczki pod zastaw

Aby uzyskać pożyczkę pod zastaw, konieczne jest spełnienie określonych wymagań pożyczkodawcy. Na ogół, pożyczkodawcy wymagają potwierdzenia właścicielstwa nieruchomości lub samochodu, a także pozytywnej historii kredytowej pożyczkobiorcy.

W procedurze uzyskania pożyczki pod zastaw, pożyczkodawca przeprowadza dokładną wycenę nieruchomości lub samochodu oraz określa wysokość udzielonej pożyczki. Po podpisaniu umowy, pożyczkobiorca otrzymuje wypłatę uzgodnionej kwoty, a pożyczkodawca zyskuje zabezpieczenie w postaci zastawionej nieruchomości lub samochodu.

Pożyczki pod zastaw to korzystna forma kredytowania, która daje szansę na uzyskanie dodatkowych środków finansowych w stosunkowo krótkim czasie i przy niższych niższych oprocentowaniach. Osoby, które posiadają nieruchomość lub samochód, mogą skorzystać z tej formy kredytowej bez obaw o utratę swojego zabezpieczenia, o ile będą terminowo spłacać swoje zobowiązania. Jednakże należy pamiętać, że przed podjęciem decyzji o pożyczce pod zastaw, warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i porównać oferty różnych pożyczkodawców.

Zabezpieczenie kredytu – jakie opcje istnieją?

Korzystanie z pożyczek pod zastaw jest rozwiązaniem coraz bardziej popularnym wśród osób, które potrzebują szybkiej gotówki. Jednak, aby móc skorzystać z takiej formy finansowania, trzeba wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii. Jedną z nich jest zabezpieczenie kredytu, które pozwoli instytucji finansowej na minimalizację ryzyka i zapewni dotrzymywanie warunków umowy przez pożyczkobiorcę.

Opcje zabezpieczenia kredytu

Istnieje kilka opcji zabezpieczenia pożyczki pod zastaw. Pierwsza z nich to zastaw nieruchomości. Wówczas wartość kredytu jest powiązana z wyceną nieruchomości będącej przedmiotem zastawu. Taka forma zabezpieczenia kredytu pozwala na uzyskanie wyższego limitu kredytowego, niż przy innych metodach zabezpieczenia.

Drugą opcją jest zastaw samochodu. W tym przypadku zostaje ustanowiony zastaw na pojeździe, który jest w posiadaniu pożyczkobiorcy. Instytucja finansowa może dobrać wartość kredytu do wartości samochodu. Warto pamiętać, że wiele firm udzielających pożyczek pod zastaw samochodu wymaga, aby auto było ubezpieczone oraz posiadało aktualny przegląd techniczny.

Kolejna opcja to zastaw przedmiotów wartościowych, takich jak biżuteria czy antyki. Wartości takich przedmiotów zostają wycenione, a kredyt udzielony w oparciu o ich wartość. W tym przypadku trzeba jednak zwrócić uwagę, że udzielonej pożyczki nie da się zwiększyć, jeśli w czasie trwania umowy zastawione przedmioty zyskają na wartości.

Właściwe zabezpieczenie kredytu jest kluczowe dla zapewnienia sobie korzystnej umowy oraz uniknięcia nieprzyjemnych sytuacji związanych z spłatą długu. Z pożyczek pod zastaw mogą skorzystać osoby posiadające nieruchomości, samochody czy wartościowe przedmioty. Warto jednak dokładnie prześledzić oferty instytucji finansowych oraz zadbać o dokładne wyceny zabezpieczeń. W ten sposób można uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i pożyczki udzielonej w niekorzystnych warunkach.

Wartość zastawu – co wpływa na jej wysokość?

Rodzaj zastawianego przedmiotu

Głównym czynnikiem wpływającym na wartość zastawu jest rodzaj i wartość przedmiotu, który jest zastawiany. Im więcej kosztuje przedmiot, tym większa jest jego wartość zastawu. Możliwości zastawienia podlegają zazwyczaj pojazdy, nieruchomości, sprzęt RTV i AGD, a także biżuteria i inne kosztowności.

Stan techniczny i estetyczny

Kolejnym czynnikiem wpływającym na wartość zastawu jest stan techniczny i estetyczny danego przedmiotu. Im lepszy jego stan, tym wyższa wartość zastawu. Przedmioty w dobrym stanie oraz w oryginalnym opakowaniu są bardziej atrakcyjne dla instytucji finansowych.

Ilość dostępnych zabezpieczeń

Dla instytucji finansowych ważną kwestią jest ryzyko związane z pożyczką. Im większa różnorodność dostępnych zabezpieczeń, tym mniejsze ryzyko, a jednocześnie większa wartość zastawu. Dlatego też, w przypadku braku jednego przedmiotu zastawu, pożyczkodawca ma jeszcze inne zabezpieczenia przed stratą.

Ryzyko związane z pożyczką

Kolejnym czynnikiem wpływającym na wartość zastawu jest ryzyko, jakie wiąże się z wydaniem pożyczki. Im większe ryzyko dla instytucji finansowej, tym bardziej rygorystyczne zostaną określone warunki pożyczki lub niższa wartość zastawu. Przykładowo osoby, które nie posiadają stałego źródła dochodu, muszą przeważnie zastawić przedmioty o wyższej wartości niż osoby zatrudnione na etacie.

Aktualny stan rynku

Na wartość zastawu wpływa także stan rynku, na którym działa dana instytucja finansowa. Przykładowo, jeśli rynek nieruchomości jest na wysokim poziomie, to wartość zastawu takich nieruchomości również wzrasta. Z drugiej strony, jeśli wartość złota na rynku spada, to zastawianie biżuterii może nie być tak korzystne.

Warto pamiętać, że wartość zastawu zawsze zależy od wielu czynników i tylko starannie wybrany przedmiot zastawu zapewni optymalne warunki finansowe. Przy korzystaniu z pożyczek pod zastaw warto zawsze mieć na uwadze wszystkie dostępne opcje i dokładnie przeanalizować ryzyka związane z wydaniem pożyczki.

Procedura udzielania pożyczek pod zastaw – jak to wygląda w praktyce?

Określenie wartości zastawu

Korzystając z pożyczek pod zastaw, istotnym krokiem jest określenie wartości przedmiotu zastawu. W tym celu firma pożyczkowa dokonuje wyceny, na podstawie której określana jest maksymalna kwota pożyczki, którą możemy otrzymać. Warto przy tym pamiętać, że wycena będzie z pewnością niższa niż wartość przedmiotu zastawu na rynku.

Procedura sprawdzania wiarygodności pożyczkobiorcy

Zgodnie z procedurą udzielania pożyczek pod zastaw, firma pożyczkowa dokonuje również weryfikacji wiarygodności pożyczkobiorcy. W tym celu sprawdzana jest jego zdolność kredytowa oraz historia kredytowa. Warto pamiętać, że pożyczki pod zastaw są często udzielane osobom, które na przykład ze względu na rejestr dłużników mają trudności z uzyskaniem tradycyjnej pożyczki.

Podpisanie umowy

Jeśli weryfikacja pożyczkobiorcy zostanie pomyślnie zakończona, firma pożyczkowa przedstawi mu umowę. Warto dokładnie przeczytać jej treść, a w przypadku wątpliwości poprosić o wyjaśnienia. Umowa określa kwotę pożyczki, termin spłaty, jak również zasady związane z zastawem.

Przekazanie pożyczki

Po podpisaniu umowy oraz zastawieniu przedmiotu zastawu, pożyczka zostanie przekazana na konto pożyczkobiorcy. W przypadku nieterminowej spłaty, firma pożyczkowa ma prawo do przeprowadzenia licytacji przedmiotu zastawu w celu odzyskania swojej należności.

Ostatecznie, procedura udzielania pożyczek pod zastaw zależy od konkretnych zasad i wymagań poszczególnych firm pożyczkowych. Jednakże, poznanie ogólnych zasad oraz przepisów związanych z pożyczkami pod zastaw, może pomóc w dokonaniu świadomego wyboru i skorzystaniu z tej formy finansowania.

Ryzyko niespłacenia długu – jakie konsekwencje grożą pożyczkobiorcy?

Wprowadzenie

Korzystając z pożyczek pod zastaw, pożyczkobiorcy nie są wolni od ryzyka niespłacenia długu. O ile pożyczka pod zastaw może być łatwiejsza do uzyskania niż tradycyjna pożyczka, o tyle może wiązać się z ryzykiem utraty zastawu. Zanim zdecydujesz się na zaciągnięcie pożyczki pod zastaw, warto być świadomym konsekwencji, jakie grożą w przypadku niespłacenia długu.

Co to jest ryzyko niespłacenia długu?

Ryzyko niespłacenia długu oznacza, że pożyczkobiorca nie jest w stanie spłacić zaciągniętej pożyczki na czas i w pełnej kwocie. Może to być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak utrata pracy, opóźnienie wpływu płatności lub inne nieprzewidywalne okoliczności.

Jakie konsekwencje grożą pożyczkobiorcy?

Jeśli pożyczkobiorca nie jest w stanie spłacić długu, może zostać ukarany różnymi sankcjami. W przypadku pożyczek pod zastaw, najczęstszą konsekwencją jest utrata zastawu. Oznacza to, że w przypadku nieuregulowania długu, pożyczkodawca ma prawo sprzedać zastaw, aby odzyskać swoje pieniądze.

Ponadto, pożyczkodawca może nałożyć na pożyczkobiorcę opłatę za niespłacenie długu w terminie. Ponadto, może wszcząć postępowanie sądowe, aby odzyskać pożyczkę. Konsekwencją takiego postępowania może być nałożenie na pożyczkobiorcę egzekucji komorniczej lub zajęcie jego wynagrodzenia.

Jak uniknąć ryzyka niespłacenia długu?

Aby uniknąć ryzyka niespłacenia długu, warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową przed zaciągnięciem pożyczki. Warto również przemyśleć swoje wydatki i zdolność do spłacenia długu w określonym terminie.

Ponadto, warto dokładnie przeczytać umowę pożyczkową, aby poznać wszystkie warunki i opłaty związane z pożyczką. Warto również wybrać solidnego pożyczkodawcę i bezpośrednio porozmawiać z nim o wszelkich kwestiach związanych z pożyczką.

Zaciąganie pożyczek pod zastaw może być dobrym rozwiązaniem w przypadku pilnej potrzeby finansowej. Jednakże, przed podjęciem decyzji, warto dokładnie przemyśleć swoją sytuację finansową oraz ryzyko niespłacenia długu. Konsekwencje takiej sytuacji mogą być poważne i mogą wpłynąć na naszą sytuację finansową w przyszłości.

Oprocentowanie pożyczki pod zastaw – jakie są dostępne stawki?

Jakie stawki oprocentowania pożyczki pod zastaw są obecnie dostępne na rynku?

Jeśli planujesz wziąć pożyczkę pod zastaw, koniecznie musisz przyjrzeć się ofertom, które są obecnie dostępne na rynku. Oprocentowanie pożyczki zależy od wielu czynników, takich jak: kwota pożyczki, czas jej spłaty, rodzaj zabezpieczenia, a także od polityki konkretnej firmy pożyczkowej.

Większość firm pożyczkowych oferuje oprocentowanie w przedziale od 5% do 20%. Oczywiście, im wyższa kwota pożyczki, tym niższe oprocentowanie jest możliwe do uzyskania. Podobnie sytuacja wygląda z czasem spłaty – im dłuższy okres spłaty, tym wyższe oprocentowanie.

Średnie oprocentowanie pożyczki pod zastaw to wynikająca z tego około 10-12%, jednak trzeba pamiętać, że każda umowa jest negocjowana indywidualnie i ostateczne stawki zależą od wielu czynników.

Na co jeszcze musisz zwrócić uwagę, wybierając ofertę pożyczkową?

Oprócz oprocentowania, istotne są również inne koszty związane z pożyczką pod zastaw. Firma pożyczkowa może naliczyć dodatkowe opłaty za ocenę wartości zabezpieczenia, prowizję za udzielenie pożyczki czy opłatę za przedłużenie terminu spłaty. Warto się o nie upewnić, zanim podpiszesz umowę.

Przede wszystkim zwróć uwagę na to, jakie są warunki wywiązania się z umowy. Jakie są konsekwencje w przypadku opóźnienia spłaty lub niewywiązania się z umowy? Sprawdź także, czy firma pożyczkowa oferuje opcję wcześniejszej spłaty pożyczki i czy nie wiąże się to z dodatkowymi kosztami.

Jak wybrać najlepszą ofertę pożyczkową?

Aby wybrać najlepszą ofertę pożyczkową, powinieneś porównać oferty kilku firm pożyczkowych. Pamiętaj, że oprócz kosztów pożyczki, ważne są też opinie innych klientów oraz szybkość i jakość obsługi.

Przed podpisaniem umowy zastanów się również, jakie są twoje potrzeby i możliwości finansowe. Nie bierz pożyczki, której nie jesteś w stanie spłacić w przyszłości. Korzystając z pożyczki pod zastaw, możesz cieszyć się niższym oprocentowaniem, ale pamiętaj, że w przypadku niewywiązania się z umowy ryzykujesz utratą zabezpieczenia.

Podsumowując, wybierając ofertę pożyczkową, zwróć uwagę nie tylko na oprocentowanie, ale również na pozostałe koszty, warunki umowy oraz opinie innych klientów. Postępując rozważnie i zgodnie ze swoimi możliwościami, będziesz mógł skorzystać z pożyczki pod zastaw bez obawy o dodatkowe koszty i problemy związane ze spłatą.

Umowa pożyczki – o czym warto pamiętać?

Zawarcie umowy pożyczki pod zastaw

Aby skorzystać z pożyczki pod zastaw, konieczne jest podpisanie umowy pożyczki. Przed podpisaniem umowy należy dokładnie przeanalizować jej postanowienia i upewnić się, że są one zgodne z naszymi oczekiwaniami i możliwościami finansowymi. Warto zwrócić szczególną uwagę na określenie kwoty pożyczki oraz wysokość odsetek i prowizji.

Forma umowy i dokumenty wymagane do jej zawarcia

Umowa pożyczki może być zawarta na piśmie lub ustnie. W przypadku pożyczek pod zastaw, zaleca się dokonanie pisemnej formy umowy, aby uniknąć nieporozumień w przyszłości. Do zawarcia umowy pożyczki wymagane są dokumenty potwierdzające tożsamość pożyczkobiorcy oraz dokumenty dotyczące zabezpieczenia pożyczki (np. umowa kupna-sprzedaży nieruchomości jako zastawu).

Okres spłaty i konsekwencje związane z nieterminową spłatą

W umowie pożyczki określa się także okres spłaty, czyli czas, w którym pożyczka powinna zostać spłacona. W przypadku nieterminowej spłaty, pożyczkodawca może naliczyć odsetki karne oraz podjąć kroki prawne mające na celu odzyskanie należności. Dlatego tak ważne jest rzetelne zaplanowanie spłaty pożyczki i terminowe jej regulowanie.

Możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki

Należy pamiętać, że w umowie pożyczki może zostać zawarta klauzula umożliwiająca wcześniejszą spłatę pożyczki bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W takiej sytuacji pożyczkobiorca ma prawo do uzyskania zwrotu części opłat, jakie zostały naliczone w związku z wcześniejszą spłatą.

Podpisanie umowy pożyczki jest kluczowe dla skorzystania z pożyczki pod zastaw. Warto dokładnie przeanalizować jej postanowienia, zwracając uwagę na kwotę pożyczki, wysokość odsetek i prowizji, okres spłaty oraz możliwość wcześniejszej spłaty. Niezależnie od formy umowy, warto zwrócić szczególną uwagę na terminowe regulowanie należności, aby uniknąć niemiłych konsekwencji związanych z nieterminową spłatą.

Koszty dodatkowe – jakie opłaty mogą wiązać się z zaciągnięciem pożyczki pod zastaw?

Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu pożyczki pod zastaw warto zwrócić uwagę nie tylko na wysokość oprocentowania, ale także na pozostałe koszty związane z takim zadłużeniem. Poniżej przedstawiamy najczęściej występujące opłaty dodatkowe.

Komisja przetargowa

Jest to opłata, która pobierana jest przez instytucję finansową w celu pokrycia kosztów przeprowadzenia przetargu na sprzedaż zastawu w przypadku braku spłaty pożyczki przez klienta. Wysokość tej opłaty zależy od wysokości udzielonej pożyczki i ustalana jest indywidualnie przez instytucję finansową. Przykładowo, w przypadku pożyczki pod zastaw nieruchomości może to być kwota kilku tysięcy złotych.

Komisja manipulacyjna

Opłata ta związana jest z przygotowaniem umowy pożyczkowej oraz dokonaniem czynności administracyjnych, takich jak wpis zastawu do księgi wieczystej. Najczęściej wynosi ona kilka procent wartości udzielonej pożyczki.

Prowizja za udzielenie pożyczki

Jest to opłata pobierana przez instytucję finansową za udzielenie pożyczki. Wysokość prowizji uzależniona jest od kwoty pożyczki i ustalana jest indywidualnie przez instytucję finansową. Najczęściej wynosi ona kilka procent wartości udzielonej pożyczki.

Prowizja za wcześniejszą spłatę

Jeśli pożyczkobiorca ureguluje swój dług przed terminem, instytucja finansowa może pobierać opłatę za wcześniejszą spłatę. Wysokość prowizji jest ustalana indywidualnie przez instytucję finansową.

Inne opłaty

Dodatkowe koszty związane z pożyczką pod zastaw mogą wynikać np. z wystąpienia o zaświadczenie o braku zadłużenia w sądzie rejonowym lub z konieczności uiszczenia opłaty za wycenę wartości zastawu. Przed podpisaniem umowy warto dokładnie zapoznać się z regulaminem instytucji finansowej i sprawdzić, jakie opłaty mogą być naliczone w trakcie spłaty pożyczki.

Podsumowując, przed zaciągnięciem pożyczki pod zastaw należy dokładnie przemyśleć wszystkie koszty związane z takim zadłużeniem. Pozwoli to uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i wybrać najlepszą ofertę na rynku.

Termin spłaty – ile czasu ma pożyczkobiorca na spłatę długu?

Podstawowe informacje odnośnie terminu spłaty

Wielu z nas zastanawia się, ile czasu ma pożyczkobiorca na spłatę długu, gdy korzysta z pożyczki pod zastaw. Odpowiedź na to pytanie zależy przede wszystkim od umowy zawartej pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą. Z reguły czas ten wynosi od kilku do kilkunastu miesięcy, ale może również być dłuższy – np. do dwóch lat.

Możliwość przedłużenia terminu spłaty

W niektórych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia terminu spłaty długu. Wtedy pożyczkobiorca może starać się o zawarcie aneksu do umowy, w którym zostanie określony nowy termin spłaty. Trzeba jednak pamiętać, że przedłużenie terminu spłaty zwiększa koszty całej pożyczki, ponieważ z reguły wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Uwzględnienie prowizji oraz odsetek

Podczas określania terminu spłaty długu warto również zwrócić uwagę na to, że poza podstawową kwotą pożyczki, pożyczkobiorca będzie musiał zapłacić prowizję oraz odsetki. Prowizja jest opłatą pobieraną przez pożyczkodawcę za udzielenie pożyczki, a odsetki to koszty związane z wykorzystaniem pożyczonej kwoty. Warto zapoznać się z wysokością prowizji oraz odsetek już na etapie zawierania umowy, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w trakcie spłacania długu.

Czas na uregulowanie długu – ważna informacja

Ostatecznie, ważne jest również to, by pożyczkobiorca miał świadomość, że przedłużenie terminu spłaty lub nieregulowanie długu w czasie może prowadzić do kłopotów finansowych oraz powodować wzrost kosztów całej pożyczki. Dlatego też warto dokładnie analizować swoje możliwości finansowe przed podpisaniem umowy o pożyczkę pod zastaw oraz pilnować terminów spłaty. Warto również pamiętać, że nie jest to jedyna opcja, a jeśli widzimy, że nasze wydatki przewyższają nasze dochody, to warto poszukać innych źródeł finansowania, a pożyczki pod zastaw rozważać jako ostateczność.

Konsekwencje braku spłaty pożyczki pod zastaw – jakich kroków można się spodziewać w przypadku opóźnień w spłacie?

Konsekwencje braku spłaty pożyczki pod zastaw

Każda pożyczka jest zobowiązaniem do jej spłacenia. W przypadku pożyczek pod zastaw, brak spłaty ma więcej konsekwencji niż w przypadku kredytów gotówkowych. W momencie, gdy zaczynamy mieć problemy z płatnościami, powinniśmy skontaktować się z instytucją, która udzieliła nam pożyczki i porozmawiać o możliwości przedłużenia okresu spłaty lub uregulowania ją w innym czasie.

Krok po kroku: jakie konsekwencje można się spodziewać?

1. Termin – w przypadku braku spłaty, instytucja pożyczkowa może przypomnieć nam o konieczności uregulowania zobowiązania.
2. Koszty – niestety, każde opóźnienie niesie za sobą koszty. Mogą to być opłaty administracyjne lub odsetki za opóźnienie.
3. Wezwanie do zapłaty – w przypadku dalszych opóźnień, instytucja pożyczkowa może wystosować wezwanie do zapłaty.
4. Ostrzeżenie o skierowaniu sprawy do windykacji – w przypadku braku reakcji na wezwanie do zapłaty, instytucja pożyczkowa może ostrzec nas o skierowaniu sprawy do windykacji.
5. Wierzyciel zleca windykację – w przypadku braku spłaty wierzyciel ma prawo skierować naszą sprawę do profesjonalnej firmy windykacyjnej lub do sądu.

Jak uniknąć nieporozumień przy spłacie pożyczki?

Najlepszym sposobem na uniknięcie problemów związanych z brakiem spłaty jest skontaktowanie się z instytucją pożyczkową w momencie, gdy napotykamy trudności finansowe. Wspólne ustalenie możliwości spłaty lub przedłużenia okresu spłaty może uchronić nas przed kosztowną windykacją lub skierowaniem sprawy do sądu. Warto również pamiętać, że pożyczka pod zastaw powinna być zaciągana z rozsądkiem i w przypadku, gdy nie jesteśmy pewni, czy jesteśmy w stanie ją spłacić, warto poszukać innych rozwiązań finansowych.

Brak spłaty pożyczki pod zastaw niesie za sobą wiele konsekwencji. Warto pamiętać, że instytucja pożyczkowa ma prawo wystąpić z wezwaniem do zapłaty oraz skierować naszą sprawę do firmy windykacyjnej lub do sądu. Najlepszym sposobem na uniknięcie problemów jest wcześniejsze skontaktowanie się z pożyczkodawcą i omówienie możliwości spłaty lub przedłużenia okresu spłaty. Warto również stosować się do zasady, że pożyczka pod zastaw powinna być zaciągana z rozsądkiem i tylko wtedy, gdy jesteśmy pewni, że jesteśmy w stanie ją spłacić.

Zobacz nasz aktualny ranking pożyczek/chwilówek:

AKTUALNY RANKING

Serwis nie jest doradcą finansowym ani nie prowadzi działalności maklerskiej. Żadne dane ani informacje zamieszczone w serwisie nie stanowią porady finansowej, oferowania, rekomendacji ani nakłaniania odnoszących się do kupna, sprzedaży lub trzymania instrumentów i produktów finansowych. Niniejszy serwis ma charakter wyłącznie informacyjny. Udostępniane treści mają na celu dostarczenie ogólnych informacji i nie stanowią porad finansowych, inwestycyjnych ani prawnych.