dobra kasa

Dobra kasa finanse w Polsce: Przejrzystość i wymogi prawne dla spółek

Pełne dane spółki: nazwa, KRS, NIP, REGON oraz kapitał zakładowy i forma prawna

Jeśli interesują Cię szczegóły dotyczące pełnych danych spółki, warto zwrócić uwagę na podstawowe informacje, które powinny być zawsze transparentne i aktualne. Dobra kasa finanse w Polsce, jak i każda inna spółka działająca na terenie kraju, musi ujawnić kilka kluczowych danych.

  • Nazwa: pełna nazwa spółki to jedno z najważniejszych danych rejestrowych. Na przykład, pełna nazwa może brzmieć “Dobra Kasa Sp. z o.o.”.
  • KRS: numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, unikalny dla każdej spółki. Przykładowo, numer KRS może być 0000775274.
  • NIP: Numer Identyfikacji Podatkowej, który jest również kluczowy dla działalności gospodarczej. Przykładowa wartość: 5213858956.
  • REGON: numer statystyczny nadawany przez GUS, np. 382748550.
  • Kapitał zakładowy: ilość środków wniesionych przez wspólników na start spółki. Dla przykładu, kapitał zakładowy może wynosić 200 tysięcy złotych.
  • Forma prawna: np. “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, co określa strukturę prawną i tryb zarządzania.

Kluczowe jest, aby te dane były aktualne oraz dostępne w publicznych rejestrach, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy. Aktualizacja takich danych odbywa się regularnie, a zmiany powinny być zgłaszane niezwłocznie. Na przykład, ostatnia aktualizacja danych spółki “Dobra Kasa Sp. z o.o.” miała miejsce 18 lipca 2023 roku. Rzetelność i przejrzystość w danych rejestrowych jest niezwykle ważne dla wiarygodności spółki, dlatego każdy przedsiębiorca powinien regularnie weryfikować ich poprawność.

W przypadku spółek o większym poziomie skomplikowania struktury własnościowej, dodatkowe informacje o zarządzie, beneficjentach rzeczywistych i historii wpisów rejestrowych mogą być potrzebne. Spółka “Dobra Kasa Sp. z o.o.” działa w sektorze “inne działania związane z pośrednictwem kredytowym” i ma swoją siedzibę w Warszawie, przy ulicy Solec 18/20. Te i inne szczegółowe dane mogą pomóc inwestorom i partnerom biznesowym lepiej zrozumieć strukturę i stabilność finansową spółki, a także wpływ na lokalne i międzynarodowe rynki finansowe.

Kluczowe wskaźniki finansowe firmy: rachunek zysków i strat, bilans i sprawozdania z działalności

Analiza kluczowych wskaźników finansowych firmy jest nieodzownym elementem zarządzania każdą firmą, w tym Dobra Kasa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podstawowe dokumenty, takie jak rachunek zysków i strat, bilans oraz sprawozdania z działalności dostarczają nieocenione dane finansowe, które pomagają w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Rachunek zysków i strat wskazuje na wypracowany zysk netto, który w przypadku Dobra Kasa wzrósł o 25,37% w 2022 roku. Dzięki temu możemy ocenić, jak efektywnie firma zarządza swoimi przychodami i kosztami. Kolejnym kluczowym wskaźnikiem jest bilans, który pokazuje wzrost aktywów o 734,78%, co świadczy o dynamicznym rozwoju firmy.

Sprawozdania z działalności to kompleksowe dokumenty, które zawierają szczegółowe analizy dotyczące przychodów, zysków i aktywa. W przypadku Dobra Kasa, przychody ze sprzedaży netto wzrosły o 3635,83% na przestrzeni 2022 roku, co wskazuje na znakomitą politykę zarządzania i rozwoju. Warto również zwrócić uwagę na rentowność netto oraz marżę zysku netto, które pozwalają ocenić, jak rentowna jest działalność operacyjna firmy.

Monitorowanie wskaźników takich jak wskaźnik płynności oraz wskaznik długu jest kluczowe dla utrzymania stabilności finansowej. Dobra kasa finanse w Polsce powinny zawsze odnosić się do aktualnych danych z raportów finansowych oraz analizować wzrost procentowy w różnych sektorach działalności. Szczegółowe sprawozdania roczne są niezastąpionym narzędziem w zarządzaniu i planowaniu strategii rozwoju firmy.

Szczegółowo przeanalizowane wskaźniki finansowe pozwalają lepiej rozumieć bieżącą sytuację przedsiębiorstwa i przewidywać przyszłe trendy, co jest kluczowe na konkurencyjnych rynkach wschodzących, na których działa Dobra Kasa Sp. z o.o..

Pełne dane spółki

Nazwa KRS NIP REGON Kapitał zakładowy Forma prawna
Spółka ABC 0000000000 1234567890 0987654321 1,000,000 PLN Spółka z o.o.
Firma XYZ 1111111111 0987654321 1234567890 500,000 PLN Spółka akcyjna

Zobacz nasz aktualny ranking pożyczek/chwilówek:

AKTUALNY RANKING

Serwis nie jest doradcą finansowym ani nie prowadzi działalności maklerskiej. Żadne dane ani informacje zamieszczone w serwisie nie stanowią porady finansowej, oferowania, rekomendacji ani nakłaniania odnoszących się do kupna, sprzedaży lub trzymania instrumentów i produktów finansowych. Niniejszy serwis ma charakter wyłącznie informacyjny. Udostępniane treści mają na celu dostarczenie ogólnych informacji i nie stanowią porad finansowych, inwestycyjnych ani prawnych.