pożyczka gotówkowa

Czy ubieganie się o pożyczkę wpływa na moją ocenę kredytową?

Nie, ubieganie się o pożyczkę gotówkową i jej akceptacja nie ma wpływu na Twoją ocenę kredytową. W niektórych przypadkach wykazanie, że jesteś w stanie terminowo spłacać pożyczki w ciągu dnia może pomóc w poprawieniu Twojej oceny kredytowej.

Niemniej jednak mogą istnieć wyjątki od tej reguły, ponieważ niektóre firmy mogą postrzegać zaciągnięcie pożyczki w ciągu dnia jako negatywne zjawisko. Wynika to głównie z niezbyt pozytywnego postrzegania tego sektora przez niektóre firmy, które w przeszłości źle się zachowywały.

Niestety, oznacza to, że w niektórych przypadkach posiadanie pożyczki w ciągu dnia może działać na Twoją niekorzyść, nawet jeśli spłacasz ją na czas. Jest to jedna z rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przed złożeniem wniosku o pożyczkę w banku.

Jak pożyczki w banku mogą poprawić Twoją ocenę kredytową

Zdecydowanie możliwe jest wzięcie pożyczki w banku i ma to pozytywny wpływ na Twoją ocenę kredytową. Podstawą tego jest terminowa spłata pożyczki w całości wraz z odsetkami.

Głównym powodem, dla którego pożyczka w banku może poprawić Twoją ocenę kredytową, jest fakt, że pokazuje ona Twoją zdolność do terminowego spłacania pożyczek. Niezależnie od tego, czy spłacasz terminowo, czy nie spłacasz lub nie wywiązujesz się z płatności, wszystkie te informacje są przesyłane do trzech głównych agencji informacji kredytowej w Wielkiej Brytanii.

Te informacje finansowe są gromadzone i przechowywane w Twojej kartotece kredytowej, która jest następnie sprawdzana za każdym razem, gdy składasz wniosek o kredyt.

Ocena kredytowa jest zmienna, ponieważ wszystko zależy od Twojego zachowania kredytowego. Dlatego też, jeśli dokonasz serii terminowych (lub spóźnionych) spłat kredytu, poprawi to lub pogorszy Twoją ocenę.

Czy pożyczka gotówkowa może zaszkodzić Twojej ocenie punktowej?

  • Tak, jeśli nie spłacisz lub spóźnisz się z płatnościami
  • Będziesz również musiał uiścić opłaty i prowizje

Tak jak w przypadku każdego rodzaju kredytu, niespłacenie pieniędzy lub kilka nieterminowych spłat zaszkodzi Twojej ocenie punktowej. To samo dotyczy kredytów gotówkowych.

Zaległości w spłacie lub nieuregulowane płatności mogą skutkować niską punktacją kredytową, a tego właśnie chcesz uniknąć.

 

A to dlatego, że niska punktacja kredytowa znacznie utrudnia uzyskanie kredytu w przyszłości, jeśli będziesz go potrzebować. Może to zmniejszyć szanse na zatwierdzenie Twojej pożyczki lub możesz otrzymać mniej korzystne warunki oprocentowania kredytu.

Pożyczka gotówkowa może nie tylko zaszkodzić Twojej ocenie zdolności kredytowej, jeśli nie zostanie prawidłowo wykorzystana, ale może również spowodować naliczenie opłat. Prawdopodobnie będziesz musiał zapłacić opłatę za opóźnienie w spłacie w wysokości £15, wraz z odsetkami od kwoty pozostałej do spłaty.

Czy pożyczka w banku utrudnia otrzymanie kredytu?

Nie, w większości przypadków zastosowanie się do umowy pożyczki w banku nie wpłynie na Twoją zdolność do otrzymania kredytu w przyszłości.

Ale pożyczkodawcy mają swobodę decyzji i niektórzy mogą traktować pożyczki w banku mniej przychylnie niż inni. Na przykład, kredytodawca hipoteczny może uznać zaciągnięcie pożyczki na dzień wypłaty wynagrodzenia za oznakę, że możesz mieć problemy z podejmowaniem rozsądnych decyzji finansowych.

W takim przypadku kredytodawca hipoteczny może uznać, że nie jesteś w stanie udzielić Ci pożyczki, jeśli uważa, że istnieje prawdopodobieństwo, że będziesz nieodpowiedzialnie obchodzić się z pieniędzmi. W konsekwencji wniosek o kredyt hipoteczny może zostać odrzucony.

Nie zawsze jednak tak się dzieje. Wiele firm oferujących kredyty nie widzi problemu, jeśli w przeszłości zaciągnąłeś pożyczkę w banku.

W innych przypadkach firmy, które widzą w tym problem, mogą to pominąć, jeśli pożyczka została zaciągnięta wiele lat temu lub jeśli od tego czasu Twoja sytuacja finansowa znacznie się zmieniła.

Zobacz nasz aktualny ranking pożyczek/chwilówek:

AKTUALNY RANKING

Serwis nie jest doradcą finansowym ani nie prowadzi działalności maklerskiej. Żadne dane ani informacje zamieszczone w serwisie nie stanowią porady finansowej, oferowania, rekomendacji ani nakłaniania odnoszących się do kupna, sprzedaży lub trzymania instrumentów i produktów finansowych. Niniejszy serwis ma charakter wyłącznie informacyjny. Udostępniane treści mają na celu dostarczenie ogólnych informacji i nie stanowią porad finansowych, inwestycyjnych ani prawnych.