poręczyciel kredytowy

Czy mój poręczyciel zostanie automatycznie obciążony kosztami?

Wyznaczony poręczyciel nie zostanie automatycznie obciążony kosztami pożyczki poręczyciela, gdy zostanie zawarta umowa. Jedyny scenariusz, w którym poręczyciel jest zobowiązany do spłaty pożyczki, to sytuacja, w której główny wnioskodawca nie wywiązuje się z tego obowiązku. Może to być spowodowane tym, że główny wnioskodawca popadł w problemy finansowe lub po prostu odmawia zapłaty.

Dlatego też bardzo ważne jest, aby obie strony podpisujące umowę były w pełni świadome obowiązków, jakie wiążą się z pożyczką poręczyciela.

Dlaczego poręczyciel musi spłacić pożyczkę?

 • Jest to główny obowiązek poręczyciela
 • Musi on dokonać płatności tylko wtedy, gdy główny wnioskodawca nie spłaci pożyczki
 • Pożyczka jest udzielana na podstawie zdolności kredytowej poręczyciela

Poręczyciel jest odpowiedzialny za spłatę pożyczki, jeśli główny pożyczkobiorca jej nie spłaci. Oznacza to, że jeśli główny wnioskodawca będzie na bieżąco spłacał raty, nie powinno być potrzeby, aby poręczyciel w ogóle cokolwiek płacił.

Jest to jednak sytuacja, która może się zdarzyć i dlatego poręczyciel musi być na to przygotowany.

Sama pożyczka jest zatwierdzana w dużej mierze na podstawie profilu poręczyciela, dlatego jest on zobowiązany do spłaty pożyczki, jeśli główny pożyczkobiorca jej nie spłaci.

Pożyczkodawca będzie oceniał wiarygodność kredytową poręczyciela znacznie bardziej rygorystycznie niż głównego pożyczkobiorcy. Dzieje się tak dlatego, że główny wnioskodawca zazwyczaj ma niską ocenę kredytową lub nie posiada historii kredytowej, dlatego też ubiega się o ten rodzaj pożyczki.

W rezultacie zdolność kredytowa poręczyciela jest oceniana, aby upewnić się, że poziom ryzyka związanego z zatwierdzeniem pożyczki zostanie zminimalizowany przez pożyczkodawcę. Kryteria oceny obejmują poręczycieli:

 • Wiek
 • Zatrudnienie
 • Stabilność dochodów
 • Ocena zdolności kredytowej
 • Status właściciela domu

Co się stanie, jeśli nie będę w stanie spłacić pożyczki poręczyciela?

 • W pierwszej kolejności podejmowane są różne próby kontaktu z Tobą
 • Jeśli nie można uzgodnić planu spłaty, nawiązywany jest kontakt z poręczycielem
 • Kontakt z poręczycielem jest uważany za ostatnią opcję
 • Jedna nieuregulowana spłata nie spowoduje kontaktu z Twoim poręczycielem

Jeśli jesteś głównym pożyczkobiorcą i nie jesteś w stanie dokonać spłaty, nawiązany zostanie kontakt z wyznaczonym poręczycielem. Z poręczycielem kontaktuje się tylko w przypadku ostatniej szansy na rozwiązanie sytuacji. Większość kredytodawców-poręczycieli spróbuje różnych sposobów skontaktowania się z głównym wnioskodawcą (np. telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie), zanim skontaktuje się w ten sam sposób z poręczycielem.

Z poręczycielem skontaktujemy się tylko wtedy, gdy próby przygotowania zmodyfikowanego planu spłaty nie powiodły się. Może to być spowodowane tym, że nie można było się z Tobą skontaktować poprzez wielokrotne próby kontaktu lub tym, że po prostu nie stać Cię na spłatę pomimo zmian w umowie kredytowej.

Warto również zauważyć, że z poręczycielem kontaktuje się, jeśli nie spłacisz kilku rat. W większości przypadków pożyczkodawca nie będzie automatycznie kontaktował się z poręczycielem tylko dlatego, że nie spłaciłeś jednej raty pożyczki lub spóźniłeś się z jedną płatnością.

Co się stanie, jeśli poręczyciel odmówi zapłaty?

 • Aktywa użyte jako zabezpieczenie pożyczki mogą zostać przejęte przez pożyczkodawcę
 • Możliwe postępowanie sądowe
 • Wpływ na ocenę kredytową poręczyciela

Jeśli poręczyciel odmawia spłaty, ale stać go na to, istnieją różne możliwe reperkusje.

Obejmuje to przejęcie przez pożyczkodawcę aktywów (takich jak pojazd lub nieruchomość), które zostały użyte jako zabezpieczenie pożyczki poręczyciela. Nie wszystkie pożyczki z poręczycielem są pożyczkami zabezpieczonymi i może to również zależeć od samej umowy pożyczki, ale może to być opcja. Pożyczkodawca ma prawo do przejęcia tych przedmiotów w celu odzyskania długu, jeśli jest to pożyczka zabezpieczona.

Innym możliwym scenariuszem jest podjęcie działań prawnych przeciwko poręczycielowi. Może to doprowadzić do wydania nakazu sądowego przeciwko poręczycielowi, który zmusi wyznaczoną osobę do spłaty długu.

Niezależnie od podjętych działań, warto podkreślić, że będzie to miało negatywny wpływ na ocenę kredytową danej osoby. Niewykonanie zobowiązania kredytowego zostanie odnotowane w kartotece kredytowej danej osoby, podobnie jak wszelkie działania sądowe podjęte przeciwko niej. Może to znacznie utrudnić danej osobie uzyskanie dostępu do kredytu w przyszłości. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, czy mogę zmienić gwaranta pożyczki, skontaktuj się z nami.

Zobacz nasz aktualny ranking pożyczek/chwilówek:

AKTUALNY RANKING

Serwis nie jest doradcą finansowym ani nie prowadzi działalności maklerskiej. Żadne dane ani informacje zamieszczone w serwisie nie stanowią porady finansowej, oferowania, rekomendacji ani nakłaniania odnoszących się do kupna, sprzedaży lub trzymania instrumentów i produktów finansowych. Niniejszy serwis ma charakter wyłącznie informacyjny. Udostępniane treści mają na celu dostarczenie ogólnych informacji i nie stanowią porad finansowych, inwestycyjnych ani prawnych.