poręczyciel kredytowy

Czy bycie poręczycielem wpływa na moją zdolność kredytową?

Nie, Twoja ocena kredytowa nie zmienia się, gdy stajesz się poręczycielem czyjejś pożyczki. Przeprowadzane jest tzw. miękkie wyszukiwanie (tzn. wyszukiwanie, które nie pozostawia trwałego śladu kredytowego), ale nie ma to wpływu na Twoją ocenę kredytową. Istnieją jednak pewne wyjątkowe okoliczności, w których Twoja ocena punktowa może ulec negatywnemu wpływowi.

Kiedy bycie poręczycielem może wpłynąć na moją ocenę kredytową?

Jeśli główny kredytobiorca nie dokona wszystkich wymaganych spłat kredytu, a Ty nie wywiążesz się z tych spłat, Twoja ocena punktowa ulegnie pogorszeniu.

Dzieje się tak dlatego, że zostając poręczycielem, zawierasz prawnie wiążącą umowę, która oznacza, że jesteś zobowiązany do wkroczenia, jeśli pożyczkobiorca nie będzie w stanie spłacić pożyczki lub nie zdecyduje się tego zrobić.

Dlatego też należy dokładnie rozważyć, czy chcesz zostać poręczycielem i jakie wiąże się z tym ryzyko. Po podpisaniu umowy nie można zrezygnować z bycia poręczycielem.

Za co odpowiada poręczyciel?

Poręczyciel musi spłacić pozostałą kwotę kredytu, jeśli główny kredytobiorca z jakiegokolwiek powodu przestanie spłacać kredyt. Obejmuje to również odsetki i opłaty.

Co się stanie, jeśli spłacę pożyczkę za poręczyciela w terminie i w całości?

Twoja ocena zdolności kredytowej jako poręczyciela powinna pozostać bez zmian lub nawet ulec poprawie, jeśli będziesz dokonywać płatności w terminie. Jeśli jednak będziesz miał trudności ze spłatą pożyczki (i zostaniesz poproszony o interwencję), będzie to miało wpływ na Twoją ocenę.

Czy poręczyciele są sprawdzani?

Tak, jak wspomniano wcześniej, miękkie wyszukiwanie jest przeprowadzane na Twoim profilu, gdy wypełniony wniosek o pożyczkę jest wysyłany do pożyczkodawcy.

Sprawdzenie Twojego wyniku jest ważną częścią procesu zatwierdzania, ponieważ pożyczka jest w dużej mierze zatwierdzana lub odrzucana na podstawie Twojej zdolności kredytowej. Dzieje się tak dlatego, że w większości przypadków główny wnioskodawca ubiega się o ten rodzaj pożyczki, ponieważ obecnie zmaga się z niską punktacją kredytową.

Czy bycie poręczycielem może wpłynąć na uzyskanie kredytu hipotecznego?

Nie, szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego nie powinny ulec zmianie. Jedyny scenariusz, w którym możesz mieć mniejsze szanse na otrzymanie kredytu, to sytuacja, w której zostaniesz poproszony o spłatę kredytu jako poręczyciel.

W większości przypadków nie będziesz musiał spłacać kredytu samodzielnie. Tylko w najgorszym przypadku, np. gdy główny kredytobiorca popadnie w problemy finansowe, może zaistnieć konieczność spłaty.

Twoje szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego maleją, jeśli musisz spłacać kredyt poręczyciela, ponieważ w zasadzie dziedziczysz dług. Może to sugerować, że istnieje ryzyko niespłacenia pożyczki.

Jeśli jednak wykażesz zdolność do terminowej spłaty pożyczki poręczyciela, nie powinieneś mieć problemu z uzyskaniem dalszego dostępu do kredytu.

Zobacz nasz aktualny ranking pożyczek/chwilówek:

AKTUALNY RANKING

Serwis nie jest doradcą finansowym ani nie prowadzi działalności maklerskiej. Żadne dane ani informacje zamieszczone w serwisie nie stanowią porady finansowej, oferowania, rekomendacji ani nakłaniania odnoszących się do kupna, sprzedaży lub trzymania instrumentów i produktów finansowych. Niniejszy serwis ma charakter wyłącznie informacyjny. Udostępniane treści mają na celu dostarczenie ogólnych informacji i nie stanowią porad finansowych, inwestycyjnych ani prawnych.