procent składany

Co to są procenty składane?

Odsetki złożone to dodanie odsetek do kwoty głównej pożyczki lub depozytu. Jest to wynik reinwestowania odsetek, a nie ich wypłacania, dzięki czemu w następnym okresie odsetki są naliczane od kwoty głównej powiększonej o wcześniej zgromadzone odsetki. W skrócie zdanie to odpowiada na pytanie: „czym jest oprocentowanie składane”. Ponadto oprocentowanie składane można wykorzystać do zwiększenia oszczędności i zarobków, ponieważ wykorzystuje ono w jakiejś formie wszystkie zaangażowane pieniądze, a nie tylko pierwotny kapitał. Stopy procentowe mają wpływ na oprocentowanie złożone i mogą wpływać na ogólny zysk, co należy rozważyć przed podjęciem jakichkolwiek decyzji finansowych dotyczących oprocentowania złożonego i kont depozytowych.

Jak działa oprocentowanie złożone?

Istnieją dwa rodzaje oprocentowania, o których należy wiedzieć: oprocentowanie złożone i oprocentowanie proste. Jeśli instytucja finansowa oferuje 10% oprocentowania złożonego, oznacza to, że zarabiasz nie tylko 10% na początkowym depozycie, ale także na odsetkach dodanych z poprzednich okresów. Spójrz na naszą tabelę, aby zobaczyć, jaki wpływ ma oprocentowanie składane na Twoją początkową inwestycję w £100. To się szybko sumuje!

Ile powinieneś oszczędzać?

Im wyższa stopa procentowa i ile jesteś w stanie zaoszczędzić, tym teoretycznie więcej możesz zarobić na odsetkach. Ale czy wysokie oprocentowanie składane musi oznaczać, że będziesz w stanie więcej zaoszczędzić? Na przykład, porównaj dwie różne karty kredytowe: jedną z roczną stopą procentową (APR) w wysokości 2% i drugą z APR w wysokości 18%. Jak można się spodziewać, karta z wyższym APR będzie droższa, ale jest jeszcze coś, co należy wziąć pod uwagę.

W większości przypadków karty o tak wysokim oprocentowaniu mają również niższe limity linii kredytowych. Oznacza to, że na tych kartach nie będziesz mógł umieścić tak dużej części swoich wydatków, jak na innych. Co więcej, wielu emitentów kart oblicza limit kredytowy kredytobiorcy, biorąc pod uwagę jego stosunek zadłużenia do dochodów. Przy niskim limicie na karcie, a tym samym mniejszej możliwości zaciągania dodatkowego zadłużenia, ta sama kwota naliczonych odsetek może skutkować mniejszą ilością gotówki dostępnej na koniec miesiąca niż w przypadku rozłożenia jej na wiele kart.

Ponadto wielu operatorów oferuje zniżki dla klientów, którzy co miesiąc w pełni spłacają swoje saldo; dlaczego więc nie sprawić, by liczył się każdy funt? To, co teraz może wydawać się niewielkimi oszczędnościami, z czasem może się sumować w setki lub tysiące złotych. Choć odsetki składane są korzystne, gdy są właściwie wykorzystywane, mogą szybko stać się niebezpieczne, gdy pozwolimy, by sprawy wymknęły się spod kontroli. W Internecie jest wiele źródeł oferujących porady na temat mądrego inwestowania; pamiętaj, aby się dokształcić, zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki w kierunku potencjalnego gromadzenia bogactwa.

Kiedy zaczniesz zarabiać na odsetkach złożonych?

Aby zrozumieć, kiedy zaczniesz zarabiać na odsetkach złożonych, ważne jest, abyś zapoznał się z podstawową terminologią. Termin okres składany oznacza częstotliwość naliczania odsetek, zazwyczaj roczną lub miesięczną. Na przykład, jeżeli bank nalicza odsetki kwartalnie (tzn. co trzy miesiące), to okres naliczania wynosi trzy miesiące. Jest też kapitał, który może odnosić się do tego, ile pieniędzy zostało początkowo wpłaconych na konto, czyli w naszym przypadku zainwestowanych. Wreszcie to, co większość ludzi ma na myśli, mówiąc o stopie procentowej – lub rocznej stopie zwrotu – to zasadniczo stopa procentu składanego. Określa ona, jaki procent Twojej inwestycji będzie rósł każdego roku dzięki reinwestycji i składaniu odsetek.

Jakie są korzyści z procentu składanego?

Jedną z głównych korzyści z procentu składanego jest to, że dzięki niemu Twoja inwestycja zarabia dla Ciebie więcej pieniędzy. Na przykład, jeśli wpłacisz 1 funt 000 na konto z oprocentowaniem 1%, które składa się co roku, za pięć lat będziesz miał 1 funt 050. Gdybyś zamiast tego otrzymywał co roku stałe oprocentowanie w wysokości 1% i nie reinwestował żadnych odsetek z powrotem na swoje konto przez te pięć lat, po pięciu latach miałbyś tylko 1 GBP020. Dodatkowy dochód z odsetek złożonych pozwala na znaczny wzrost salda w czasie. W rzeczywistości istnieje wiele scenariuszy, w których odpowiednio wysoka stopa procentowa odsetek składanych może prowadzić nawet do wzrostu wykładniczego. Patrz tabela powyżej (wzrost szybszy niż inflacja). W niektórych formach inwestowania, takich jak handel opcjami czy inwestycje giełdowe, wielokrotnie udowodniono, że jest to możliwe.

Wskazówki dotyczące maksymalizacji odsetek złożonych

Ważne jest, aby zmaksymalizować odsetki złożone. Aby to osiągnąć, należy zawsze inwestować w instrumenty, które przynoszą wyższe odsetki. Na przykład, załóżmy, że masz £10,000 do zainwestowania i zdecydujesz się na 1% zwrot z inwestycji. Podwojenie tych pieniędzy zajmie dwie dekady. Zamiast tego wybierzmy inwestycję o stopie zwrotu 2% z tą samą kwotą początkową £10K. Tym razem reinwestujmy wszystkie odsetki. Tym razem reinwestuj wszystkie swoje odsetki w czasie, a podwoisz swoje pieniądze w ciągu zaledwie 10 lat! Pamiętaj, aby w miarę możliwości dokonywać dodatkowych spłat kapitału (szybciej spłacać kredyty).

Gdy tylko wymagana jest od Ciebie dodatkowa płatność z tytułu pożyczki lub linii kredytowej, zadzwoń do swojego pożyczkodawcy lub dostawcy usług i ustaw automatyczny plan powtarzających się płatności, aby spłacić pożyczkę wcześniej. W ten sposób Twoje pieniądze będą miały więcej okazji do wzrostu dzięki procentowi składanemu. Dzięki wcześniejszej spłacie długu zaoszczędzisz tysiące złotych na odsetkach.

Znaczenie konsekwencji

Jeśli chcesz zacząć oszczędzać i inwestować pieniądze w młodym wieku, ważne jest, by robić to konsekwentnie. Jeśli każdego miesiąca uda Ci się zaoszczędzić trochę pieniędzy, będziesz zaskoczony, jak szybko się one uzbierają. Przekształcą się one w znaczące kwoty pieniędzy, które mogą mieć duże znaczenie dla Twojej przyszłości. Jest to jeden z nawyków, który opłaca się bardziej, niż można się spodziewać! Łatwo jest myśleć, że nigdy nie jest za wcześnie ani za późno, by zacząć inwestować – wciąż jest na to czas!


Serwis nie jest doradcą finansowym ani nie prowadzi działalności maklerskiej. Żadne dane ani informacje zamieszczone w serwisie nie stanowią porady finansowej, oferowania, rekomendacji ani nakłaniania odnoszących się do kupna, sprzedaży lub trzymania instrumentów i produktów finansowych.