unia kredytowa

Co to jest Unia Kredytowa?

Unie Kredytowe pomagają ludziom pożyczać lub oszczędzać pieniądze przy niższym oprocentowaniu niż u tradycyjnych pożyczkodawców. Pożyczki w kasach oszczędnościowo-kredytowych są często uważane za tańszą alternatywę dla kredytów gotówkowych w Wielkiej Brytanii.

Unie te, założone po raz pierwszy w latach 1940, są otwarte dla członków, których łączy wspólna więź. Tą wspólną więzią może być dowolna liczba rzeczy, takich jak:

 • Praca dla tej samej firmy
 • Ten sam zawód
 • Ta sama społeczność
 • Związek zawodowy
 • Ten sam kościół

Unie kredytowe mają przede wszystkim trzy główne cele. Są to:

 • Pomaganie swoim członkom w regularnym oszczędzaniu
 • Pomaganie swoim członkom, gdy potrzebują pomocy finansowej
 • Udzielanie pożyczek o niższym oprocentowaniu

Jak działają unie kredytowe?

Unie kredytowe reinwestują zyski w organizację, zamiast przekazywać je udziałowcom. W ten sposób członkowie unii kredytowych mogą korzystać z lepszego oprocentowania, stopy oszczędności i ogólnych dywidend.

Statystyki unii kredytowych

Jeśli chodzi o unie kredytowe w ujęciu liczbowym:

 • W całej Wielkiej Brytanii jest ponad 500+ unii kredytowych
 • Od £50 do £3,000 to średnia kwota pożyczki
 • W Wielkiej Brytanii jest co najmniej milion członków unii kredytowych
 • Średnio, opłata za pożyczkę wynosi 1% miesięcznie
 • Maksymalny okres kredytowania w przypadku pożyczki niezabezpieczonej wynosi 5 lat
 • Maksymalny okres kredytowania w przypadku pożyczki zabezpieczonej wynosi 10 lat

Gdzie znajdę unię kredytową?

Biorąc pod uwagę, że w Wielkiej Brytanii jest co najmniej 500 unii kredytowych, jest prawdopodobne, że znajdzie się taka unia w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania. Unie kredytowe występują w różnych formach i mogą być:

 • Duże organizacje, które można znaleźć na głównych ulicach miast lub w lokalnych radach
 • Składają się tylko z kilku członków

Jakie opłaty pobierają unie kredytowe?

Ponieważ unie kredytowe nie są organizacjami nastawionymi na zysk, pobierają minimalne oprocentowanie, w porównaniu do tego, które można uzyskać przy drogiej pożyczce gotówkowej.

Obowiązuje również ograniczony poziom oprocentowania. Unie kredytowe mogą pobierać jedynie do 3% miesięcznie lub 42.5% APR od pożyczki.

Kolejną zaletą korzystania z usług unii kredytowej przy uzyskiwaniu pożyczki jest brak opłat z góry. Ponadto, nie zapłacisz kary, jeśli spłacisz pożyczkę przed terminem.

Jednakże, jak w przypadku każdej pożyczki, możesz być zmuszony do zapłacenia niewielkiej opłaty za spóźnioną spłatę, jeśli nie spłacisz pożyczki w terminie.

Kolejną doskonałą zaletą uzyskania pożyczki w unii kredytowej jest to, że zawiera ona bezpłatne ubezpieczenie na życie. Oznacza to, że w przypadku śmierci pożyczkobiorcy przed całkowitą spłatą pożyczki, pozostała kwota zostanie spłacona w jego imieniu.

Co odróżnia unie kredytowe od innych pożyczkodawców?

 • Nie są one nastawione na zysk
 • Mogą one udzielać pożyczek tylko tym, których łączą wspólne więzi
 • Polegają one na pieniądzach, które otrzymują

Fakt, że unie kredytowe nie są nastawione na zysk jest głównym aspektem, który odróżnia je od banków lub innych pożyczkodawców, którzy udzielają pożyczek z poręczeniem lub pożyczek na dzień wypłaty.

Bycie organizacją non-profit ma wpływ na kryteria, opłaty i kwoty udzielanych pożyczek.

Na przykład, unie kredytowe mogą udzielać pożyczek tylko tym osobom, które mają z nimi wspólne doświadczenia, takie jak wykonywanie tego samego zawodu lub przynależność do tego samego związku zawodowego.

Tak nie jest w przypadku poręczycieli lub pożyczkodawców udzielających pożyczek gotówkowych. Każdy może złożyć wniosek, ale pożyczkobiorca zostanie poddany kontroli zdolności kredytowej i finansowej, aby upewnić się, że stać go na spłatę pożyczki.

Unie kredytowe również polegają na pieniądzach im przekazywanych. W związku z tym wymaga się od pożyczkobiorców, aby wcześniej poczynili oszczędności i okazali ich dowód przy składaniu wniosku o pożyczkę.


Serwis nie jest doradcą finansowym ani nie prowadzi działalności maklerskiej. Żadne dane ani informacje zamieszczone w serwisie nie stanowią porady finansowej, oferowania, rekomendacji ani nakłaniania odnoszących się do kupna, sprzedaży lub trzymania instrumentów i produktów finansowych.